28.12.2016 Aktualizacja: 13.06.2019

Dźwigi budowlane w otoczeniu lotnisk

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi lokalizacji obiektów stałych o charakterze czasowym, tj. żurawi budowlanych, dźwigów oraz innych obiektów ruchomych, przekraczających wysokości wyznaczone przez powierzchnie ograniczające przeszkody dla danego lotniska, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuję, że powyższą kwestię reguluje art. 87 ust. 4, znowelizowanej z dniem 1 kwietnia 2019 r., ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe, lokalizacja ww. obiektu stanowiącego przeszkodę lotniczą nie podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jednakże podmiot zainteresowany posadowieniem takiego obiektu, uzgadnia jego lokalizację z zarządzającym lotniskiem oraz z instytucją zapewniającą służbę ruchu lotniczego (o ile taka służba funkcjonuje na lotnisku) i po uzyskaniu uzgodnień może posadowić obiekt.
Jednocześnie przypomina się że przedmiotowy obiekt podlega oznakowaniu i zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130 poz. 1193 z późn. zm.).
Informacje dotyczące powierzchni ograniczających przeszkody można sprawdzić w serwisie informacyjnym.

lotnisk

Rejestr Lotnisk Cywilnych (RLC) i ich powierzchnie ograniczające przeszkody
Serwis informacyjny przedstawiający aktualny wykaz lotnisk wpisanych do Rejestru Lotnisk Cywilnych wraz z kilkoma podstawowymi atrybutami oraz powierzchniami ograniczającymi przeszkody dla lotnisk.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»