Misja i wartości

Działamy na rzecz bezpieczeństwa
i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce

Wartości Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Profesjonalizm
 • Efektywność
 • Transparentność
 • Orientacja na klienta
 • Praca zespołowa

Plan strategiczny

Szanowni Państwo,

We współczesnym świecie lotnictwo cywilne to obszar o istotnym znaczeniu dla większości obywateli. Umożliwia bezpieczne, wygodne i szybkie przemieszczanie się pasażerów, a także zapewnia najszybszy transport towarów. Pozytywnie wpływa na rozwój biznesu, jest istotnym elementem aktywności rekreacyjnej, dostarcza pola dla innowacji w wielu najrozmaitszych dziedzinach gospodarki.

Niezwykle liczna i wciąż powiększająca się grupa obywateli naszego kraju korzystających z usług lotnictwa cywilnego słusznie oczekuje oferty, która zaspokoi ich zróżnicowane potrzeby, a zarazem zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa. Urząd Lotnictwa Cywilnego musi zatem działać w jak najlepiej pojętym interesie publicznym – poprzez wieloaspektową kontrolę bezpieczeństwa, ochronę praw pasażerów oraz nadzór nad lotniczą działalnością gospodarczą.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez rozwój lotnictwa cywilnego w Polsce i na świecie, przedstawiamy Państwu kolejny Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tym razem na lata 2015-2019. Dokument ten określa najistotniejsze cele służące realizacji misji Urzędu oraz sposoby ich osiągnięcia. Plan został zbudowany na podstawie kompleksowych analiz, biorących pod uwagę wszystkie zidentyfikowane potrzeby naszych interesariuszy. Obejmuje wszystkie merytoryczne obszary działania Urzędu, uwzględnia także aspekty zapewnienia sprawności działania.

Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisuje się w cele określone w rządowej strategii Sprawne Państwo 2020, przyjętej w 2013 r. i zakładającej podniesienie sprawności i efektywności działania administracji publicznej – na rzecz obywatela i poprzez szeroką z nim współpracę. Nasz dokument jest również zgodny z założeniami szczegółowych programów rozwoju nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Przede wszystkim zaś jego treść nawiązuje do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030) – poprzez skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, dążenie do zapewnienia zrównoważonego dla środowiska rozwoju polskiego rynku lotniczego, wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem w obszarze lotnictwa cywilnego oraz monitoring funkcjonowania rynku przewozów lotniczych.

Prezentowany dokument odpowiada także na proponowane Państwom Członkowskim Unii Europejskiej przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego wyzwania związane z poprawą konkurencyjności sektora lotniczego oraz działaniami mającymi sprawić, aby Unia Europejska była najbezpieczniejszym regionem dla sektora lotnictwa cywilnego na świecie. Strategia Urzędu jest ponadto zgodna z kluczowymi obszarami działalności ICAO w latach 2013-2016 w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości systemu żeglugi powietrznej, ochrony i ułatwień, rozwoju ekonomicznego transportu lotniczego oraz ochrony środowiska.

docxRealizacja Planu strategicznego ULC w latach 2015-201925.79 KB

Konspekt Planu strategicznego ULC na lata 2015-2019

Zmiany wprowadzone do konspektu Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019 w związku z ustaleniami podjętymi przez Kierownictwo Urzędu Lotnictwa Cywilnego na przeglądzie zarządzania ULC

Kierownictwo

 • piotr samson Prezes Urzędu
  Lotnictwa Cywilnego

  Piotr
  Samson


  Sekretariat: 22 520 75 20


  Fax: 22 520 75 21

  czytaj więcej
 • michal witkowski p. o. Wiceprezesa ds.
  Standardów Lotniczych

  Andrzej
  Kotwica


  Sekretariat: 22 520 72 46


  Fax: 22 520 73 83

  czytaj więcej
 • izabela szymajda Wiceprezes ds.
  Transportu Lotniczego

  Dr Izabela Szymajda-Wojciechowska

  Sekretariat: 22 520 72 44


  Fax: 22 520 73 84

  czytaj więcej
 • Michał Kozłowski p. o. Wiceprezesa ds.
  Infrastruktury Lotniczej

  Michał
  Kozłowski


  Sekretariat: 22 520 74 63


  Fax: 22 520 74 62

  czytaj więcej
 • Hanna Mazurkiewicz Dyrektor
  Generalny

  Jolanta
  Baran


  Sekretariat: 22 520 74 16


  Fax: 22 520 73 05

  czytaj więcej

 

Delegatury

Szanowni Państwo,
przed wizytą w Delegaturze, bądź Jednostce Terenowej prosimy o kontakt telefoniczny z danym biurem w celu ustalenia terminu spotkania. Informacje dotyczące realizacji spraw w delegaturach (link) >>>

Skargi i wnioski

Informacja dla klientów Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca
sposobu składania skarg i wniosków na działalność ULC i jego pracowników

Uprzejmie informujemy, że do koordynacji rozpatrywania skarg i wniosków na działalność Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jego pracowników wyznaczone jest Biuro Dyrektora Generalnego ULC. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków w ULC odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

UWAGA:
Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji tradycyjnej osoby wnoszącej skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

listownie na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

za pośrednictwem wybranych narzędzi komunikacji elektronicznej:
skrzynka e-mailowa Kancelarii ULC []
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ULC – UPO []

Aby przesłać skargę bądź wniosek na elektroniczną skrzynkę podawczą, należy opatrzyć pismo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej – ePUAP [www.epuap.gov.pl]

Aby złożyć skargę bądź wniosek przez ePUAP, należy zatwierdzić pismo przy użyciu profilu zaufanego lub opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. pismem złożonym osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Flisa 2 w Warszawie (w poniedziałki w godz. 8:15-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:15-16:15) ustnie do protokołu – w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Flisa 2 w Warszawie (w poniedziałki w godz. 8:15-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:15-16:15)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób składających skargi i wnioski

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies