28.10.2021 Aktualizacja: 28.10.2021


Deklaracja dostępności Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności, występują puste nagłówki
 • występuje wyjustowany tekst
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Królak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (+48) 22 520 74 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby ULC przy ulicy Marcina Flisa 2 w Warszawie:

Siedziba Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajduje się przy ulicy Marcina Flisa 2 w Warszawie.

Dojazd możliwy jest:

 • transportem własnym od ul. Łopuszańskiej ulicą Marcina Flisa
 • transportem własnym od. Alei Krakowskiej, ulicami Krakowiaków. Orzechową, Łopuszańską i M. Flisa
 • autobusem miejskim ZTM linii 141, 189, 401 i tramwajem linii 7,9 i 15 z przystanku Hynka.

Przy bramie wjazdowej ulokowany jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzą dwa wejścia: od ul. Łopuszańskiej oraz od ul. M. Flisa (brama wjazdowa). Budynek jest przystosowany do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się. Drzwi wejściowe do budynku umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego. 

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. 

Windy są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Na każdym piętrze po prawej stronie od wyjścia z windy znajdują się toalety, również dostosowane do osób na wózkach.

Na dziedzińcu przy wejściu głównym do Urzędu znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone m.in. dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku trzech delegatur krajowych, w których ULC wynajmuje niewielkie pomieszczenia do obsługi interesantów ( Mielec, Rzeszów, Bielsko-Biała), budynki nie posiadają wind i są zlokalizowane na I piętrze. Jednostka terenowa w Bielsku-Białej nie jest dostosowana do obsługi osób na wózkach z uwagi na brak podjazdów. Delegatura w Rzeszowie wynajęła na parterze salkę  konferencyjną dostosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies