16.10.2018 Aktualizacja: 30.10.2018


1. Obecnie obowiązujące rozporządzenie w omawianym zakresie to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1993 i Dz. U. z 2018 r. poz. 1041) zwane dalej rozporządzeniem „w sprawie wyłączenia”.
Linki do w/w dzienników:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1993

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1041

 

2. Do czasu wydania przez Ministra Infrastruktury Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w/w rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, należy korzystać łącznie z obu w/w dokumentów:

- Dz. U. z 2016 r., poz. 1993 i (zmienianego - na którym należy nanieść zmiany) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1993

- Dz. U. z 2018 r. poz. 1041. ( zmieniającego który zawiera min. treść zmian i przepisy przejściowe) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1041

 

3. Dotychczasowy załącznik nr 5” ultralekkie statki powietrzne”, do rozporządzenia "w sprawie wyłączenia" ma obecnie ten sam nr (5), jednak nową treść i tytuł:„ Warunki i wymagania dotyczące używania urządzeń latających innych niż lotnie, paralotnie, motoparalotnie, motolotnie i spadochrony”. Aktualne brzmienie załącznika nr 5 do rozporządzenia „w sprawie wyłączenia” jest zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia „zmieniającego” opublikowanego w Dz. U. z 2018 r. poz. 1041 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1041

 

4. W rozporządzeniu "w sprawie wyłączenia" po załączniku nr 5 dodano załącznik 5a: „Warunki i wymagania dotyczące urządzeń latających i spadochronów ratowniczych w zakresie zdatności do lotu.” Brzmienie załącznika nr 5a do rozporządzenia „w sprawie wyłączenia” jest zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia „zmieniającego” opublikowanego w w/w Dz. U. z 2018 r. poz. 1041.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1041

Załącznik ten zastępuje dotychczasowe ( uchylone rozporządzeniem zmieniającym) rozdziały dotyczące zdatności do lotu oraz produkcji i obsługi w załącznikach lotnie, paralotnie, motolotnie, spadochrony i ultralekkie statki powietrzne.

 

5. Przydatne będzie też rozporządzenie o klasyfikacji statków powietrznych. Poniżej link do Dz.U. z 2018 r. poz. 1568 zawierającego Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1568

 

Klasa Kategoria Podkategoria

Dodatkowa

charakterystyka

UL.

Urządzenie latające

 

K6 H. Historyczna

UL-A. Samolot

UL-G. Szybowiec (E0/E1/E2)

UL-MG. Motoszybowiec

UL-H. Śmigłowiec

UL-AG. Wiatrakowiec

UL-B. Balon

UL-AS. Sterowiec

UL-HG1. Lotnia bez napędu

UL-HG2. Lotnia z napędem

UL-PHG. Motolotnia

UL-PPGG. Motoparalotnia

UL-PG. Paralotnia bez napędu

UL-PPG. Paralotnia z napędem

UL-GG. Wiroszybowiec

UL-O. Skrzydłowiec (ornitopter)

UL-HP. Mięśniolot

UL-M1. Hybryda bez napędu

UL-M2. Hybryda z napędem

UL-P1. Spadochron osobowy (R/J1/J2)

UL-P2. Spadochronowy system     ratowniczy

UL-P3. Spadochron towarowy

UL-P1.:

       - R. Ratowniczy

       - J1. Główny

       - J2. Zapasowy

UL-P3. - MTOM >25 kg)

K6. - MTOM ≤600 kg

K4. – Dodatkową charakterystykę poszczególnych podkategorii określono w tabeli nr 3

A. Amatorska
R. Replika
E. Eksperymentalna
K4. Kwalifikowane
  UL-P25 Spadochron towarowy
UL-70. Jednoosobowe bez napędu Masa własna ≤70 kg
UL-115. Jednoosobowe z napędem Masa własna ≤115 kg

Zdatność do lotu :

Dokumenty:

  • Brak dokumentu;
  • Poświadczenie zdatności do lotu (ew. oznaczenie zdatności)

- na czas krótszy niż 100h

- na 100h i więcej

  • Dopuszczenie do wykonywania lotów ( po roku, 100h i bez „awarii”, negatywnej opinii i zmian) ;
  • Pozwolenie na wykonywane lotów ( tylko typy na liście typów zatwierdzonych) .

Wpisy w:

  • Karty lotni, paralotni, sprzętu spadochronowego, ( ew. oznaczenia zdatności);
  • Karty sprzętu spadochronowego;
  • Książki urządzeń latających.

Informacja o dokonaniu oceny zdatności urządzenia latającego

W przypadku urządzenia latającego wpisanego do ewidencji statków powietrznych lub urządzenia latającego oznaczonego znakami rozpoznawczymi przydzielonymi producentowi lub podmiotowi oceniającemu wyrób lub jego projekt typu, informację o dokonaniu oceny zdatności, ze wskazaniem przyjętych wymagań technicznych oraz wydaniu pozwolenia na wykonywanie lotów, dopuszczenia do wykonywania lotów, poświadczenia zdatności do lotu lub oznaczenia zdatności, podmiot oceniający przekazuje do ewidencji przed pierwszym lotem urządzenia latającego, a w przypadku kolejnej oceny zdatności do lotu − w ciągu dziesięciu dni roboczych.

pdfInfo__ocena_zdat_UL_14_06_2018_V_0-a.pdf372.28 KB

 

 

 

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»