25.03.2013 Aktualizacja: 16.02.2023

Komunikaty

Procedury uzupełniające Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2020/357 z dnia 4 marca 2020 r.

pdfLPL-2_BFCL_2021_v.1.pdf355.94 KB

Procedury uzupełniające Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2020/358 z dnia 4 marca 2020 r.

pdfLPL-2_SFCL_2021_proc_uzupel.pdf338.02 KB

***

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 r. ukazał się Komunikat Prezesa ULC skierowany do środowiska lotniczego w tym m.in. do organizacji szkolenia lotniczego (ATO) szkolących do licencji zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 o zmianie ww. rozporządzenia, która wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2015 r.
pdfplik do pobrania993.82 KB

***

Departament Personelu Lotniczego ULC uprzejmie informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2014 r. ukazał się Komunikat skierowany do ośrodków szkolenia lotniczego szkolących do licencji i uprawnień pilota samolotowego i śmigłowcowego przypominający o trybie postępowania wynikającego z brzmienia art. 10a rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011.


Komunikat - pdfplik do pobrania115.74 KB
Oświadczenie - docplik do pobrania30.5 KB

***

Komunikat w sprawie IPS

Wytyczne nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie opracowywania Indywidualnych Programów Szkolenia (IPS) w Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia (ATO).

Poniżej link do treści wywtycznych
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/78/akt.pdf

***

Wytyczne w zakresie nadzoru instruktorskiego 

W dniu 21 października 2013 roku w Dzienniku Urzędowym ULC opublikowano Wytyczne Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie dobrej praktyki w zakresie nadzoru instruktorskiego nad uczniem-pilotem w trakcie wykonywania przez niego samodzielnych lotów. Powyższe wskazówki i zalecenia dla instruktorów oraz uczniów-pilotów biorących udział w szkoleniu lotniczym w obszarze czynności wchodzących w zakres nadzoru instruktorskiego, stanowią metodykę szkolenia i dobre praktyki lotnicze.

Uprzejmie zachęcamy do lektury i stosowania załączonych Wytycznych.
Link do Elektronicznego Dziennika Urzędowego ULC

***

Informacja w sprawie publikacji raportów konwersji zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1178/2011

W dniu 30 września 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 90 ukazały się Wytyczne nr 6 Prezesa ULC w sprawie raportów konwersji oraz raportów zaliczenia szkoleń dla licencji pilota szybowcowego (SPL), licencji pilota balonowego (BPL) i uprawnień pilota doświadczalnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b, ust. 4 i 5, art. 6 oraz art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. UE L 311 z 25.11.2011, s. 1, z późn. zm.), publikuje się następujące dokumenty:

  • Raport konwersji licencji krajowej pilota szybowcowego PL(G) na licencję pilota szybowcowego SPL;
  • Raport konwersji licencji krajowej pilota balonu wolnego PL(FB) na licencję pilota balonowego BPL;
  • Raport konwersji uprawnień pilota doświadczalnego samolotowego i śmigłowcowego (TPR) uzyskanych na podstawie wymagań krajowych na uprawnienia (FTR) spełniające wymagania rozporządzenia UE nr 1178/2011;
  • Raporty zaliczenia szkolenia do licencji pilota szybowcowego i balonowego, uprawnień wpisywanych do ww. licencji oraz szkoleń specjalistycznych.

Celem publikacji powyższych dokumentów jest wskazanie przez organ zasad, którymi Departament Personelu Lotniczego ULC kierował się będzie przy konwersji krajowych licencji PL(G), PL(FG) i uprawnień do nich wpisywanych oraz uprawnień pilota doświadczalnego samolotowego i śmigłowcowego na ich wspólnotowe odpowiedniki.

W zdecydowanej większości przypadków dotychczasowe krajowe wymagania niezbędne do uzyskania ww. licencji lub uprawnień występowały na poziomie równoważnym z nowymi wymaganiami UE, zaś w wielu sytuacjach wręcz przewyższały one analogiczne wymagania unijne.

Jedynie, w odniesieniu do znikomej części mających zastosowanie wymagań wystąpiły różnice na niekorzyść uprzednio obowiązujących przepisów krajowych (jako wymagań łagodniejszych od tych przewidzianych rozporządzeniem UE nr 1178/2011 - szczegóły zawarto w ww. Raportach). We wszystkich tych przypadkach, gdzie przepisy prawa dozwalały na takie rozwiązanie, przewidziano możliwość uzyskania nowych unijnych licencji/uprawnień (wraz z odpowiednimi ograniczeniami w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), dostosowującymi zakresy posiadanych przywilejów do aktualnie obowiązujących wymagań.

Poniżej link do treści wytycznych:
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/90/akt.pdf

***

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies