17.02.2020 Aktualizacja: 17.03.2022

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/746 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19

link do rozporządzenia


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

(rozporządzenie stosuje się od 31 grudnia 2020 r.)

 link do rozporządzenia >>> 

link do rozporządzenia w wersji skonsolidowanej z 5 sierpnia 2021 r.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0947-20210805&from=PL  

wersja skonsolidowana obejmuje następujące zmiany:

• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/639 z dnia 12 maja 2020 r.
• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/746 z dnia 4 czerwca 2020 r.
• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1166 z dnia 15 lipca 2021 r.
• Sprostowanie, Dz.U. L 255, 4.10.2019, s. 11 (2019/947)

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz dotyczące personelu, w tym pilotów bezzałogowych statków powietrznych, oraz organizacji zaangażowanych w operacje wykonywane z ich użyciem.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/425 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat przejściowych dotyczących stosowania niektórych systemów bezzałogowych statków powietrznych w kategorii „otwartej” oraz daty rozpoczęcia stosowania scenariuszy standardowych w odniesieniu do operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej (w załączeniu).

Link do rozporządzenie >>> 


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1166 z dnia 15 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia daty rozpoczęcia stosowania scenariuszy standardowych w odniesieniu do operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej.

Link do rozporządzenia >>>


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

link do rozporządenia >>>

link do rozporządzenia w wersji skonsolidowanej z dnia 9 sierpnia 2020 r.


wersja skonsolidowana obejmuje następujące zmiany:  

  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
  • Sprostowanie, Dz.U. L 255, 4.10.2019, s. 7 (2019/945)

 Rozporządzenie:

  • ustanawia wymogi dotyczące projektowania i produkcji bezzałogowych systemów powietrznych, przeznaczonych do eksploatacji zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym 2019/947, oraz dodatkowych elementów służących zdalnej identyfikacji.
  • określa rodzaje bezzałogowych systemów powietrznych, których projektowanie, produkcja i konserwacja podlegają certyfikacji.
  • określa zasady udostępniania na rynku oraz swobodnego przepływu w UE bezzałogowych systemów powietrznych przeznaczonych do eksploatacji w ramach kategorii „otwartej” i dodatkowych elementów służących zdalnej identyfikacji.
  • ustanawia przepisy obowiązujące operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich, w przypadkach gdy prowadzą oni operacje bezzałogowych systemów powietrznych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych

Link do rozporządzenia


Opinia dotycząca załącznika zawierającego scenariusze standardowe dla operacji w kategorii szczególnej wraz z projektem przepisów (publikacja w języku angielskim).

Link do opinii >>>

 

W opinii proponuje się: 

  • dodanie dwóch standardowych scenariuszy (STS) w pierwszym dodatku do załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947, określającego warunki, w których operatorzy UAS mogą rozpocząć działalność po złożeniu deklaracji do właściwego organu.
  • wprowadzenie dwóch nowych części do załącznika do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945, w tym wymagań technicznych, które bezzałogowy system powietrzny musi spełnić, aby móc eksploatować go w STS,
  • ustanowienie dwóch nowych klas bezzałogowych systemów powietrznych - klasy C5 i C6.

Warunki wykonywania operacji według STS opierają się na doświadczeniu państw członkowskich i zostały zweryfikowane poprzez zastosowanie metodologii oceny ryzyka w operacjach w kategorii szczególnej (Specific Operations Risk Assessment- SORA).

 

Materiały doradcze dla nadzorów lotniczych (publikacja w języku angielskim).

Materiały doradcze dot. rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 >>>

Materiały doradcze dot. załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 dotyczącego operacji z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych w kategorii „otwartej” i „szczególnej”. >>>

AMC & GM to Commission Implementing Regulation (EU) 2019-947 — Issue 1, Amendment 1 (zmiana do AMC/GM z 16 grudnia 2020r.) >>>

 

Zmiana AMC&GM do rozporządzenia 2019/947 oraz załącznika AMC&GM do rozporządzenia 2019/947, edycja 2 z dnia 7 lutego 2022 r. – treść do pobrania TUTAJ >>>

 

Wytyczne przygotowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) mają na celu przybliżenie możliwości zastosowania przepisów rozporządzeń, jednakże samodzielnie nie stanowią twardego prawa (nie tworzą samodzielnie praw i obowiązków dla podmiotów).

 

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (dot. Rozporządzenia (UE) 2019/947 oraz 2019/945) (publikacja w języku angielskim)

link do dokumentu >>>

Wersja skonsolidowana przepisów rozporządzenia (UE) 2019/947 oraz 2019/945 wraz z materiałami doradczymi AMC/GM. Wraz z pojawianiem się dodatkowych przepisów/materiałów dokument będzie aktualizowany przez EASA.

(aktualizacja Styczeń 2021)

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies