04.07.2016 Aktualizacja: 15.10.2020

Świadectwa kwalifikacji/egzaminy

W związku z rosnącą liczbą operacji, wykonywanych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych używanych m.in. do filmowania i fotografii z powietrza, Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacji wynikającym z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.) nałożonym na osoby będące operatorami bezzałogowych statków powietrznych używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. Wszelkie informacje odnośnie zasad uzyskiwania wymaganego świadectwa znajdą Państwo poniżej.

 

Lista lekarzy orzeczników

 

(11.09.2020 r.) Wykaz egzaminatorów

(12.10.2020 r.) Wykaz podmiotów szkolących

***

Dokumenty do pobrania:

1A/LBSP

Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)

- wypełnij, jeśli chcesz uzyskać świadectwo kwalifikacji po raz pierwszy z uprawnieniem VLOS UAV do 5 kg
1A/LBSP

pdfWersja PDF

Zgoda prawnych opiekunów – należy wypełnić i dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa w przypadku osób niepełnoletnich, ubiegających się o uprawnienie VLOS UAV do 5 kg
pdfZgoda_Prawnych_Opiekunów_UAVO_v3.pdf749.73 KB

1B/LBSP

Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)

- wypełnij, jeśli chcesz uzyskać świadectwo kwalifikacji po raz pierwszy.
1B/LBSP

pdfWersja PDF 


 2/LBSP

Wniosek o wpis do świadectwa kwalifikacji (UAVO)

- wypełnij, jeżeli chcesz uzyskać nowe uprawnienie w świadectwie, które już posiadasz.

3/LBSP

Wniosek o wymianę świadectwa kwalifikacji (UAVO) - wypełnij, jeżeli chcesz wymienić stare świadectwo na zgodne z nowymi przepisami (nie jest wymagane). Stare świadectwa zachowują swoją dotychczasową ważność.

4/LBSP

Wniosek o wymianę świadectwa kwalifikacji (UAVO)

- wypełnij, jeżeli zgubiłeś, uszkodziłeś, zniszczyłeś świadectwo lub chcesz sprostować błąd.

5/LBSP

Wniosek o wznowienie uprawnienia (UAVO) - wypełnij, jeżeli chcesz wznowić swoje uprawnienia do świadectwa kwalifikacji UAVO.

6/LBSP

docxWniosek o uzyskanie zezwolenia/promesy zezwolenia na szkolenie lotnicze cudzoziemca548.79 KB

7/LBSP

docxWniosek o przedłużenie ważności uprawnienia/wymianę świadectwa (UAVO) - wypełnij, jeżeli chcesz przedłużyć ważność posiadanego uprawnienia (dotyczy uprawnień wydanych przed 6 listopada 2016 r.)

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»