20.04.2020 Aktualizacja: 20.04.2020

Komunikat dla posiadaczy wszystkich krajowych świadectw kwalifikacji z wyłączeniem świadectw FIS i AFIS

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), która dodała swoim brzmieniem do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) m.in. art. 15zzzzh w poniższym brzmieniu:


„Art. 15zzzzh. 1. W przypadku gdy ważność uprawnień podstawowych lub dodatkowych, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 288), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych uprawnień podstawowych lub dodatkowych, ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności uprawnień.

2. W przypadku gdy ważność badań lotniczo-lekarskich, o których mowa w § 12 ust. 1, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 129), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych badań, ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności badań, pod warunkiem że orzeczenie lotniczo-lekarskie nie zawiera ograniczeń za wyjątkiem wzrokowych."

Powyższy przepis w ust. 1 ma zatem zastosowanie do wszystkich krajowych świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa ULC (w tym m.in. UAVO, PJ, PGP, UACP, UAGP), za wyjątkiem świadectw kwalifikacji FIS i AFIS, które regulowane są w art. 15zzzzg i stosuje się go wobec wszystkich ww. posiadaczy, w stosunku do których termin ważności uprawnień upłynął w okresie trwania epidemii.

Art. 15zzzzh ust. 2 ma zastosowanie do krajowych badań lotniczo-lekarskich do świadectw kwalifikacji, tam gdzie są one niezbędne do korzystania ze świadectwa (tj. zgodnie z treścią art. 105 ust. 1a i 1b ustawy - Prawo lotnicze).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies