28.10.2007 Aktualizacja: 20.02.2020

Prawo sprzedaży przewozów lotniczych

Zezwolenie na sprzedaż przewozów lotniczych

 

Uprawnia przewoźników z państw trzecich do prowadzenia sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Polski.

Potrzebny wniosek: docxsales_right_application.docx103.38 KB

 

Potrzebne dokumenty:

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru sądowego oddziału przewoźnika na terytorium Polski;
  2. Zaświadczenie albo oświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. Dokumenty określające podmiot reprezentujący przewoźnika w Polsce, w tym:

- nazwisko i adres (w przypadku osoby fizycznej),

- nazwę, siedzibę i adres oraz status – w przypadku osoby prawnej albo spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Dodatkowe informacje:

Oryginał wniosku należy złożyć w siedzibie ULC lub przesłać na adres pocztowy ULC.

Oświadczenia składa się z pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenia powinny zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Opłata lotnicza w zakresie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych wynosi 6657 zł.

Podane informacje mają charakter niewiążący i zostały przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

W niektórych przypadkach Prezes ULC może wezwać do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.

Opłatę lotniczą można uiścić:

a. gotówką w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego; kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00; lub
b. przelewem na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
CODE SWIFT – NBPLPLPW
w tytule przelewu należy podać nazwę przewoźnika oraz oznaczenie „Tab.1, 1.2 zezwolenie na sprzedaż przewozów”Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002096/U/D20182096Lj.pdf

 

  • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) – 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021301112/U/D20021112Lj.pdf
Kontakt:

Wydział Przewozów Lotniczych

tel.: 22 520 73 09; 22 520 73 91; 22 520 73 20

fax: 22 520 73 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»