24.10.2007 Aktualizacja: 16.02.2023

Informacje o opłacie lotniczej

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem obwieszczenia w sprawie obowiązujących stawek opłat lotniczych z zakresu licencjonowania personelu lotniczego.


W załączniku do ww. obwieszczenia ogłasza się corocznie wysokość stawek opłat lotniczych obowiązujących w danym roku.
Za zmianę danych adresowych w licencji/świadectwie kwalifikacji członka personelu lotniczego (patrz: Tab. nr 1, Część II, podczęść 2.1, pkt 10 i 17 oraz podczęść 2.2. pkt 5 i 10 załącznika do ww. obwieszczenia) należna jest opłata lotnicza.


W związku powyższym, aby otrzymać licencję lub świadectwo kwalifikacji z wpisem nowego adresu konieczne jest złożenie do organu wniosku Nr 17/LPL1 w przypadku licencji i 47/LPL1 w przypadku świadectw kwalifikacji (wnioski dostępne na stronie internetowej ULC w zakładce: „Personel lotniczy » Licencjonowanie personelu lotniczego » Wzory wniosków”) lub odręczne dopisanie na innym wniosku składanym do ULC stosownej informacji wskazującej na zmianę danych adresowych oraz załączenie potwierdzenia wniesienia opłaty lotniczej „za zmianę danych adresowych w licencji/świadectwie kwalifikacji”.

W przypadku braku na wniosku informacji o konieczności zmiany danych adresowych oraz braku dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty, licencja/świadectwo kwalifikacji zostanie wydane z dotychczasowym adresem (w oparciu o adres figurujący w bazie danych RPL ULC).

Opłatę lotniczą za:

  • wydanie po raz pierwszy, przywrócenie, każde następne wydanie licencji/świadectwa kwalifikacji;
  • wydanie duplikatu, zmianę danych adresowych w licencji/świadectwie kwalifikacji;
  • wpis, wznowienie, przywrócenie uprawnienia w licencji/ świadectwie kwalifikacji

- należy wnosić na konto bankowe Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dochody budżetu państwa):


31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies