24.10.2007 Aktualizacja: 26.07.2021

Egzaminy teoretyczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 17-27 sierpnia 2021 r., w godzinach 9.00-15.00, odbędzie się komputerowa sesja egzaminacyjna. 

Rezerwacje zostaną uruchomione 2 sierpnia 2021 r., o godz. 9.00.


Do egzaminów w sesji sierpniowej będą mogły przystąpić:

• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja sierpniowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, którym kończy się 18-miesięczny termin + odstępstwa, na zdanie egzaminów) - osoby te będą traktowane jak osoby z rezerwacją,
osoby bez rezerwacji w dniach 17–25 sierpnia.

W poczekalni LKE działa kolejkomat. Numerki można pobierać od godziny 9. W zakresie organizacji prosimy o stosowanie się do zaleceń komisji egzaminacyjnej.
Przypominamy, że na terenie Urzędu obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Osoby bez prawidłowo założonej maseczki nie będą obsługiwane.

Informujemy także, że w poczekalni LKE mogą przebywać tylko i wyłącznie kandydaci podchodzący do egzaminów.

 
UWAGA!
w dniach 26-27/08/2021 osoby bez rezerwacji nie będą mogły przystępować do egzaminów.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 25–26 sierpnia 2021 r. w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55), odbędzie się sesja egzaminów teoretycznych na licencje:

• pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A),
• pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
• pilota śmigłowcowego rekreacyjnego LAPL(H),
• pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
• pilota szybowcowego SPL,
• pilota balonowego BPL.


Rezerwacje
zostaną uruchomione 30 lipca 2021 r. o godz. 9.00.

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 9:00–15:00


Do egzaminów w sesji sierpniowej będą mogły przystąpić:


• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja sierpniowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, którym kończy się 18-miesięczny termin + odstępstwa, na zdanie egzaminów) - osoby te będą traktowane jak osoby z rezerwacją,
• osoby bez rezerwacji.

***

Informujemy również, że system, w którym można dokonywać rezerwacji będzie miał nowy wygląd. Poniżej zamieszczamy instrukcję dokonywania rezerwacji.

pdfplik do pobrania

Utrzymany zostaje reżim sanitarny i dodatkowe zasady obowiązujące w sytuacji pandemii.

Ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zakrywanie ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu.
Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w ostatnim dniu sesji jest zawsze bardzo wielu chętnych chcących przystąpić do egzaminów. Wiąże się to z długim oczekiwaniem w kolejce, a nawet, w wielu przypadkach, brakiem możliwości wejścia na salę egzaminacyjną. Prosimy aby planowali Państwo udział w sesji mając na uwadze powyższe, zwłaszcza w okresie pandemii.

Informujemy również, że od sesji w październiku 2020 roku egzaminy teoretyczne na licencje CPL, ATPL oraz uprawnienia IR, EIR, CB(IR) przeprowadzane będą w oparciu o aktualną wersję bazy pytań ECQB 7.0.

*** 

Komunikat w sprawie 100 KSA

docxplik do pobrania


***

Przypominamy, że aby umożliwić wszystkim kandydatom posiadającym rezerwację przystąpienie do egzaminu, kandydat podczas rejestracji na egzamin teoretyczny ATPL i CPL może aktywować do trzech przedmiotów jednorazowo.
Powyższe ma na celu usprawnienie procesu egzaminowania i optymalnego wykorzystania stanowisk egzaminacyjnych w ciągu całej sesji.

Zachęcamy do zapoznania się z odstępstwami w zakresie przedłużenia terminów ważności rekomendacji oraz terminów zdawania egzaminów (zg. z FCL.025 lit. a(3) i b(2)), dostępnymi na stronie internetowej ULC: https://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/covid-19/4986-informacja-dla-personelu-lotniczego-uczestniczacego-w-operacjach-lotnictwa-ogolnego

Wniosek o egzamin teoretyczny

docWniosek_o_egzamin_teoretyczny.doc327 KB

pdfWniosek_o_egzamin_teoretyczny.pdf542.53 KB

Karta usługi ze wzorem wniosku – egzamin teoretyczny
(plik w przygotowaniu)

Wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej
docplik do pobrania134.5 KB

Plan egzaminów teoretycznych na 2021 r.
pdf
plik do pobrania
Zaktualizowany plan egzaminów teoretycznych na 2020 r.

pdfplik do pobrania797.07 KB

Plan egzaminów teoretycznych na 2020 r. 

pdfplik do pobrania235.02 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
pdfplik do pobrania266.91 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej, wersja angielska

pdfplik do pobrania270.02 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji papierowej
pdfplik do pobrania246.61 KB


Informujemy, że zgodnie z Part FCL.025 b) egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL, pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR, kandydat zobowiązany jest zdać w 6 sesjach w terminie 18 miesięcy. W tym czasie, do każdego z przedmiotów kandydat może podejść maksymalnie 4 razy, przy czym w jednej sesji można wykorzystać tylko jedno podejście do przedmiotu.

Informujemy także, że egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL, pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL, kandydat zobowiązany jest zdać w terminie 18 miesięcy (bez limitu sesji). W tym czasie, do każdego z przedmiotów kandydat może podejść maksymalnie 4 razy, przy czym w jednej sesji można wykorzystać tylko jedno podejście do przedmiotu.

Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL, pilota liniowego ATPL, pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o European Central Question Bank.
Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL, pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL(A) i PPL(H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

Uwaga 1:
W ciągu roku zaplanowanych jest 11 sesji. W sierpniu nie przeprowadza się sesji egzaminacyjnej (za wyjątkiem  dodatkowej sesji w 2020 r.). Egzaminy należy planować z uwzględnieniem powyższej informacji.

Uwaga 2:
W pierwszym dniu każdej sesji NIE MOŻNA zdawać egzaminów w systemie komputerowym na licencje i uprawnienie SPL, BPL, PPL, CPL, ATPL, IR. Na egzaminy do ww. licencji i uprawnienia zapraszamy OD DRUGIEGO DNIA SESJI.


UWAGA! Osoby, które zdały, zdają lub zamierzają zdawać egzamin na licencję NIE MUSZĄ ZDAWAĆ egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, gdyż ten egzamin jest częścią egzaminu teoretycznego na licencję. Osoby, które zdają na licencję NIE SKŁADAJĄ osobnych wniosków na egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej ani NIE WNOSZĄ osobnych opłat za ww. egzamin.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies