06.12.2011 Aktualizacja: 31.01.2020

Osoba odpowiedzialna za organizację ochrony w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą tzw. Kierownik ds. ochrony:

 

Osoba odpowiedzialna za organizację ochrony w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą tzw. Kierownik ds. ochrony

Wymagania, jakie musi spełnić osoba odpowiedzialna za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą:

Zgodnie z § 2 ust.1 pkt 10-13 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1519) jednym z obowiązków zarządzającego lotniskiem, przewoźnik lotniczy, zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego i PAŻP jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ochronę podmiotu przed aktami bezprawnej ingerencji posiadającej odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa i przesłania informacji dotyczącej danych osobowych i teleadresowych tej osoby do Prezesa Urzędu, wraz z jej aktualizacją.

Zgodnie z pkt 11.2.5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 299 z 14.11.2015 z późn. zm.) specjalistyczne szkolenie dla tzw. kierowników ds. ochrony ma a celu zdobycie kwalifikacji w zakresie znajomości odpowiednich wymogów prawnych i sposób ich spełniania, znajomości wewnętrznej, krajowej, wspólnotowej i międzynarodowej kontroli jakości, umiejętności motywowania innych oraz znajomości możliwości i ograniczeń stosowanego sprzętu służącego do ochrony bezpieczeństwa lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa.

Zgodnie z § 13 ust. 8 rozporządzenia MTBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. 27 września 2013 poz. 1147) szkoleniu specjalistycznemu dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą, podlegają osoby ubiegające się o uzyskanie tych uprawnień.

Dodatkowo art. 188d) ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze nakłada obowiązek aby czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą wykonywał audytor wewnętrzny. Audytor wewnętrzny musi posiadać certyfikat audytora wewnętrznego i być wpisany na prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę audytorów wewnętrznych.

UWAGA: Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego § 30 ust. 2 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1497) wprowadza zakaz łączenia stanowiska audytora wewnętrznego ze stanowiskiem kierownika ds. ochrony.

Wzór pisma informującego Prezesa ULC o wyznaczeniu tzw. security managera:
docplik do pobrania31.5 KB

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»