21.08.2019 Aktualizacja: 08.03.2021

Oznakowanie przeszkód lotniczych

Przeszkody lotnicze oznakowuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. z 2021 r. poz 264), chyba że zostały zwolnione z obowiązku oznakowania przez właściwe organy lub uzyskały zezwolenie na zmianę sposobu lub rodzaju oznakowania zgodnie z § 40 i § 41 ww. Rozporządzenia.


Wniosek o zezwolenie na zmianę sposobu lub rodzaju oznakowania bądź o zwolnienie z oznakowania przeszkody lotniczej złożyć może podmiot wskazany w art. 871 ust.6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) bądź osoba fizyczna uprawiona na podstawie pełnomocnictwa przez ten podmiot.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»