31.10.2007 Aktualizacja: 27.07.2020

Wykonanie 10 i więcej lotów czarterowych

Loty czarterowe - zezwolenie ogólne

Uprawnia do wykonania serii 10 i więcej lotów handlowych do/z lub w Polsce przez przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwa EOG lub Szwajcaria) w jednym sezonie rozkładowym.

Potrzebny wniosekdocxcharter_flights_application.docx116.39 KB

Termin na złożenie wniosku: min. 14 dni roboczych przed dniem wykonania pierwszego lotu

 

Potrzebne dokumenty:

 

  1. Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC) wraz ze specyfikacjami operacyjnymi;
  2. Potwierdzenie ubezpieczenia statków powietrznych;
  3. Umowa czarterowa (umowa na przewóz);
  4. Świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego;
  5. Świadectwo w zakresie hałasu statku powietrznego;
  6. Zezwolenie TCO wydane przez EASA.

 

Wykonywanie lotów handlowych bez zezwolenia Prezesa ULC lub statkami innymi niż wskazane w zezwoleniu podlega karze pieniężnej i odpowiedzialności karnej.

 

Dodatkowe informacje:

Wniosek można złożyć za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53.

Dokumenty do wniosku można złożyć również za pośrednictwem faksu na nr 22 520 73 53 lub poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozpatrzenie wniosku o wydanie pierwszego zezwolenia ogólnego w danym sezonie rozkładowym podlega opłacie lotniczej w wysokości 16 056 zł. Ww. opłata nie ma zastosowania jeśli wcześniej wniesiono opłatę za rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia pojedynczego na wykonanie dziesiątego lub kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym.

Podane informacje mają charakter niewiążący i zostały przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

W niektórych przypadkach Prezes ULC może wezwać do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.

Opłatę lotniczą można uiścić:

  1. gotówką w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego; kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00; lub
  2. przelewem na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
CODE SWIFT – NBPLPLPW
w tytule przelewu należy podać nazwę przewoźnika oraz oznaczenie „Tab.1, 1.2 zezwolenie ogólne”

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) –
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002096/U/D20182096Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) –
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021301112/U/D20021112Lj.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym (Dz. U. z 2013 r. poz. 719) –
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000719/O/D20130719.pdf

 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. L 133 z 6 maja 2014 r., str. 12-26) –
https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/bezpieczenstwo-lotnicze/3444-rozporzadzenie-komisji-ue-nr-452-2014-z-dnia-29-kwietnia-2014-r-ustanawiajace-wymagania-techniczne-i-procedury-administracyjne-dotyczace-operacji-lotniczych-wykonywanych-przez-operatorow-z-panstw-trzecich-zgodnie-z-rozporzadzeniem-parlamentu-europejskiego

 

Kontakt:

Wydział Przewozów Lotniczych

tel.: 22 520 73 09; 22 520 73 91; 22 520 73 20

fax: 22 520 73 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»