17.03.2009 Aktualizacja: 29.05.2018

Lista przedmiotów zabronionych i dozwolonych

Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych uwag odnośnie zasad przewozu przedmiotów w transporcie lotniczym.

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że operator kontroli bezpieczeństwa ma prawo zażądać usunięcia z bagażu kabinowego oraz z bagażu rejestrowanego każdego przedmiotu wzbudzającego jego wątpliwość w zakresie spełnienia wymogów ochrony w lotnictwie cywilnym. Poniższa lista ma charakter jedynie poglądowy i jej celem jest ułatwienie pasażerom podróży. Jednocześnie informujemy, że przewoźnik lotniczy ma prawo do ustalenia własnych ograniczeń dotyczących np. ilości lub wielkości przewożonego bagażu. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy skontaktować się z przewoźnikiem, z którym zawarli Państwo umowę przewozu. Równocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że niezależnie od poniższej listy mają zastosowanie przepisy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz odpowiednie ograniczenia celne i sanitarne.

Leki

Leki w płynie możliwe są do transportu w bagażu kabinowym pod warunkiem, że są niezbędne dla pasażera podczas podróży. Operator kontroli bezpieczeństwa może prosić o potwierdzenie autentyczności danego lekarstwa. Ponadto nie muszą być umieszczane w plastikowej torebce. Pasażer podchodząc do kontroli bezpieczeństwa osobiście powiadamia funkcjonariuszy o ww. lekarstwach nie czekając na efekt kontroli.

W celu przyspieszenia procesu kontroli pasażerowie powinni przekazywać wszelkie płyny, żele i aerozole z bagażu kabinowego oddzielnie do kontroli bezpieczeństwa, np. umieszczając je w osobnym pojemniku podczas zbliżania się do urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagaży. Jeżeli jest to możliwe, pasażerowie powinni posiadać dokumentację odnośnie przyjmowanych leków (np. zaświadczenie od lekarza).

Żywność

Produkty w stanie stałym, takie jak czekolada, kanapki, warzywa i owoce są dozwolone w dowolnych ilościach (z zastrzeżeniem przepisów celnych). Żywność w płynie, taka jak jogurty, kremy, dżemy i galaretki, podlega ograniczeniom objętości pojemnika 100 ml i pojemniki te muszą się mieścić w 1-litrowej plastikowej torebce.

Jeżeli planują Państwo zabrać wraz z żywnością przybory kuchenne, noże oraz wszelkie inne ostro zakończone przedmioty prosimy spakować do bagażu rejestrowanego.

Jeżeli podróżują Państwo do innego kraju, przed wyjazdem polecamy sprawdzić u linii lotniczych obowiązujące uregulowania w tym zakresie, jako że mogą w danych krajach istnieć inne ograniczenia, co może być istotne przy planowaniu podróży powrotnej.

Sprzęt elektroniczny oraz odzież wierzchnia

Zgodnie z unijnymi regulacjami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego sprzęt elektroniczny (laptopy, kamery) oraz odzież wierzchnia muszą zostać skontrolowane jako oddzielna sztuka bagażu. W związku z tym, zbliżając się do punktu kontroli bezpieczeństwa prosimy o wyjęcie wszelkiej elektroniki z bagażu kabinowego i przekazanie jej oddzielnie do kontroli. Identycznie prosimy postąpić w przypadku posiadania na sobie odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcza, marynarki).

Przedmioty zabronione – informacja dla pasażerów, dotycząca przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą.

Przekazujemy do Państwa użytku informację dotyczącą przedmiotów zabronionych w przewozie lotniczym. Informacja pochodzi z wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Instrukcji Technicznych, dotyczących bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą (International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air).

http://ulc.pl/pl/prawa-pasazera/poradnik-dla-pasazerow/995-materiay-niebiezpieczne

Zapoznanie się z zamieszczoną pod wskazanym linkiem informacją ułatwi przygotowanie się do podróży i pozwoli na szybkie i bezstresowe przejście przez kontrolę bezpieczeństwa.
Jednocześnie, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przewozu przedmiotów drogą lotniczą uprzejmie prosimy o kontakt z portem lotniczym lub przewoźnikiem lotniczym, z którym zamierzają Państwo zawrzeć umowę przewozu. Należy pamiętać, że istnieje również wiele kategorii przedmiotów, do przewiezienia których wymagana jest zgoda przewoźnika lotniczego. Ponadto, niektóre przedmioty, pomimo, że nie są dopuszczone do przewozu w bagażu rejestrowanym, mogą być dopuszczone w bagażu podręcznym lub przewożone przy sobie. Zapoznanie się z podanymi poniżej przepisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Rozporządzenia 2015/1998)  pomoże właściwie spakować bagaż.

DODATEK 4-C  ROZPORZĄDZENIA 2015/1998
WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH DO PRZEWOZU PRZEZ PASAŻERA W BAGAŻU KABINOWYM
Bez uszczerbku dla mających zastosowanie zasad bezpieczeństwa następujące przedmioty nie mogą być wnoszone przez pasażerów do stref zastrzeżonych lotniska ani na pokład statku powietrznego:
a) pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski – urządzenia nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała przez wystrzelenie pocisku, w tym:
— broń palna wszystkich rodzajów, taka jak pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby,
— zabawki w kształcie broni, repliki i imitacje broni palnej, które można pomylić z prawdziwą bronią,
— części składowe broni palnej, z wyjątkiem celowników teleskopowych
— broń pneumatyczna i na CO 2 , taka jak pistolety, broń śrutowa, karabiny i broń kulkowa,
— pistolety sygnałowe i pistolety startowe,
— łuki, kusze i strzały,
— urządzenia do miotania harpunów i włóczni,
— proce i katapulty;
b) urządzenia do ogłuszania – urządzenia przeznaczone specjalnie do ogłuszania lub unieruchamiania, w tym:
— urządzenia do porażania, takie jak paralizatory, tasery i pałki paraliżujące,
— urządzenia do ogłuszania i uboju zwierząt,
— neutralizujące i obezwładniające substancje chemiczne, gazy i aerozole, takie jak gazy obronne, gazy pieprzowe, rozpylacze kwasu, gazy łzawiące i aerozole odstraszające zwierzęta;
c) przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią – przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała, w tym:
— przedmioty przeznaczone do rąbania, takie jak siekiery, topory i tasaki,
— czekany i szpikulce do lodu,
— ostrza do maszynek do golenia,
— noże do cięcia kartonów,
— noże o długości ostrza powyżej 6 cm,
— nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu połączenia obrotowego,
— wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią,
— miecze, szpady i szable;
d) narzędzia robocze – narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
— łomy stalowe,
— wiertarki i wiertła, w tym bezprzewodowe przenośne wiertarki elektryczne,
— narzędzia z ostrzem lub trzonkiem o długości powyżej 6 cm nadające się do użycia jako broń, takie jak śrubokręty i dłuta,
— piły, w tym bezprzewodowe przenośne piły elektryczne,
— lampy lutownicze,
— pistolety do wstrzeliwania kołków i gwoździ;
e) tępe narzędzia – przedmioty nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia w razie ich wykorzystania do uderzenia, w tym:
— kije do gry w baseball i softball,
— pałki, takie jak pałki gumowe, pałki metalowe pokryte skórą i pałki policyjne,
— wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki;
f) materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające
– materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
— amunicja,
— spłonki,
— zapalniki i lonty,
— repliki bądź imitacje urządzeń wybuchowych,
— miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe,
— fajerwerki i inne materiały pirotechniczne,
— granaty dymne i naboje dymne,
— dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.


DODATEK 5-B ROZPORZĄDZENIA 2015/1998
WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH DO PRZEWOZU PRZEZ PASAŻERA W BAGAŻU REJESTROWANYM
Następujące przedmioty nie mogą być przewożone przez pasażerów w bagażu rejestrowanym:
— materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające
— materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
— amunicja,
— spłonki,
— zapalniki i lonty,
— miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe,
— fajerwerki i inne materiały pirotechniczne,
— granaty dymne i naboje dymne,
— dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.

Międzynarodowe standardy dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego dopuszczają do przewozu przez pasażera niektórych przedmiotów zaliczonych do kategorii materiałów niebezpiecznych w bagażu podręcznym, rejestrowanym lub przy sobie. Należy jednak pamiętać, że zarówno przewoźnik lotniczy jak i operator kontroli bezpieczeństwa ma prawo odmówić dopuszczenia do przewozu niektórych przedmiotów, jeżeli uzna, iż mogłyby one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa. Dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z przepisów krajowych, państwa do którego pasażer się udaje.

 

 

 

 

 

 


W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies