02.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Ile mam podejść do egzaminu (kryteria zaliczania egzaminów)?

Osoba wnioskująca zalicza dany test, jeżeli uzyska co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z każdego przedmiotu, wykorzystując maksymalnie 4 podejścia do każdego przedmiotu oraz zaliczy wszystkie testy w ciągu maksymalnie 6 sesji.
Zgodnie z pkt FCL.025 rozporządzenia UE nr 1178/2011, osoba wnioskująca zdała wymagany egzamin z wiedzy teoretycznej dotyczący odpowiedniej licencji pilota lub uprawnienia jeśli zaliczyła wszystkie wymagane testy w okresie 18 miesięcy, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym osoba ta po raz pierwszy podeszła do egzaminu.
Jeżeli osoba wnioskująca nie zaliczy jednego z testów w 4 podejściach, bądź jeżeli nie zaliczy wszystkich testów w ciągu 6 sesji lub w okresie 18 miesięcy, musi ona ponownie przystąpić do całego zestawu testów egzaminacyjnych.
UWAGA!!! Przed ponownym przystąpieniem do egzaminów osoba wnioskująca musi przejść dodatkowe szkolenie w ATO. Poziom i zakres potrzebnego szkolenia jest ustalany przez ośrodek szkolenia w oparciu o potrzeby osoby wnioskującej.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»