04.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Co oznacza termin „rekomendacja do egzaminu na licencję lub uprawnienie” przez zatwierdzoną organizację szkolącą (ATO)? Kto, kiedy i na jakich zasadach dokonuje ww. rekomendacji?

 

Na podstawie przepisu FCL.025 lit. a pkt 2 oraz FCL.030 lit. b Załącznika nr 1 (Część-FCL) do rozporządzenia UE nr 1178/2011, kandydat może przystąpić do egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego na podstawie rekomendacji wystawionej przez zatwierdzoną organizację szkoleniową. Rekomendacja oznacza potwierdzenie przez organizację, że kandydat do egzaminu został właściwie przygotowany oraz  że spełnił odpowiednie wymagania aby do niego przystąpić.
W celu dostosowania się do rzeczonych wymagań, organizacje nie są zobowiązane do opracowywania nowej procedury. Wystarczy zatem, zmodyfikować istniejącą procedurę wystawiania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
Po szkoleniu teoretycznym powinno zostać wystawione zaświadczenie według wzorca zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu: www.ulc.gov.pl → Personel lotniczy → Certyfikacja organizacji, rejestracja podmiotów → Organizacje ATO (http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=130&Itemid=602) – „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego”.


Po szkoleniu praktycznym  powinno zostać wystawione zaświadczenie według wzorca zamieszczonego na stronie www.ulc.gov.pl → Personel lotniczy → Certyfikacja organizacji, rejestracja podmiotów → Organizacje ATO (http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=130&Itemid=602) – „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego” w formie dostosowanej do kategorii licencji. Zaświadczenie to stanowi część B wniosku o wydanie licencji i jest niezbędne w celu dopuszczenia kandydata do egzaminu praktycznego przez egzaminatora praktycznego.
Zaświadczenie i zawartą w nim rekomendację podpisuje Kierownik Szkolenia (HT), po sprawdzeniu przebiegu szkolenia i wymagań lub osoba przez HT do tego upoważniona. Osobą upoważnioną do wystawienia ww. zaświadczenia może być osoba go zastępująca, spełniająca wymagania rozporządzenia UE nr 1178/2011, zgodnie z Instrukcją Operacyjną.

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»