04.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Co w rozumieniu rozporządzenia UE nr 1178/2011 oznacza określenie organizacja „mała”, a co „duża” i w związku z tym jakie stanowiska funkcyjne, łącznie ze stanowiskiem kierownika do spraw bezpieczeństwa powinny być obsadzone obligatoryjnie oraz jakie stan

 

Informacje dotyczące różnic wynikających z wielkości, charakteru oraz złożoności prowadzonej działalności w organizacji zostały ujęte w pkt ORA.GEN.200(b) oraz w AMC1 do ORA.GEN.200(b).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że funkcja Kierownika do spraw monitorowania zgodności (CMM) nie powinna być łączona z żadną inną funkcją w organizacji (tj. HT, CFI czy CTKI) za wyjątkiem „małych” organizacji, gdzie funkcja Kierownika ds. monitorowania zgodności (CMM) może być sprawowana przez Kierownika odpowiedzialnego (AM), pod warunkiem że AM wykazała się odpowiednimi kompetencjami określonymi dla CMM. 


Możliwa jest również sytuacja gdzie ta sama osoba sprawuje funkcję CMM oraz Kierownika ds. bezpieczeństwa (SM). Jednakże w takiej sytuacji AM w zakresie swojej bezpośredniej odpowiedzialności za bezpieczeństwo musi jednak zapewnić aby obu ww. funkcjom przydzielono dostateczne zasoby, z uwzględnieniem wielkości organizacji oraz charakteru i złożoności prowadzonej działalności (patrz: AMC1 ORA.GEN.200(a)(6)(c)).

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»