04.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Jak długo może potrwać wydanie certyfikatu po złożeniu przez ośrodek szkolenia lotniczego do ULC wymaganych dokumentów i własnej oceny spełnienia wymagań PART-FCL (na podstawie wniosków z audytu wewnętrznego)?

Teoretycznie złożenie rzeczonego wniosku jest już możliwe od 8 dnia kwietnia 2013 r. (tj. chwili wejścia w życie wymagań wspólnotowych). Ośrodek szkolenia lotniczego powinien dostosować się do nowych wymagań do 8 kwietnia 2014 r., podczas gdy certyfikat wydany wg wymagań JAR-FCL (który należy traktować jako zgodny z wymaganiami Part-FCL na podstawie art. 10a ust. 2 Rozporządzenia UE nr 1178/2011) pozostaje ważny na okres na jaki został wydany, jednak nie dłużej niż do dnia 8 kwietnia 2017 r. (do tego czasu ULC będzie zobowiązany wymienić wszystkie certyfikaty zgodne z wymaganiami JAR-FCL na zgodne z Part-FCL, w przypadku spełnienia przez ośrodek wszystkich wymagań do przeobrażenia się w ATO).

Certyfikat JAR-FCL może zostać jednak wymieniony wcześniej – w przypadku zgłoszenia zmian zakresu certyfikatu (po pełnym dostosowaniu się do nowych wymagań) bądź w sytuacji gdy upłynie jego ważność (vide: odpowiedź na pytanie nr 5 i 8). W takiej sytuacji należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek o wydanie/wymianę certyfikatu i będzie on rozpatrywany w kolejności zgłoszeń oraz z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów rozporządzenia MTBiGM z 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2013, poz. 421) oraz z zachowaniem terminów zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»