04.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Czy należy poprzestać na obecnych programach w zakresie szkolenia szybowcowego aż do całkowitego „przeobrażenia się” ośrodka w ATO, czy też należy stosować programy pomostowe tylko w zakresie różnic programowych? Jakie skutki będzie niosło każde z wymieni

 

Szkolenia do licencji szybowcowej i balonowej odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa ULC dotychczas programami. W trakcie ww. należy uwzględnić i uzupełnić zawarte w nim informacje o te określone w Raporcie zaliczenia szkoleń do licencji SPL. Wyciąg z Raportu można znaleźć na stronie www.ulc.gov.pl → Personel lotniczy → Certyfikacja organizacji, rejestracja podmiotów → Etap przejściowy.

Prowadzenie szkolenia do licencji SPL (w oparciu o) zgodne z wymaganiami rozporządzenia UE nr 1178/2011 – będzie możliwe dopiero po uzyskaniu przez organizację szkolącą certyfikatu zgodnego z Part-ORA. (vide odpowiedź na pytanie nr 8).

Jednocześnie w zakresie egzaminowania, powyższy proces nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla kandydata: przedmioty wyszczególnione w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1178/2011 pokrywają się bowiem z przedmiotami z Załącznika 1 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym – Licencjonowanie

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»