04.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Według jakich kryteriów będzie oceniana i zatwierdzana w ULC dokumentacja regulaminowa ATO?

 

 Dokumentacja regulaminowa organizacji szkolenia lotniczego (vide: odpowiedź na pytanie nr 4) jest sprawdzana pod względem jej kompletności i zawartości przez inspektorów LPL-2 ULC. Każdy z dokumentów jest sprawdzany na zgodność z obowiązującymi przepisami. Przed złożeniem ich do oceny to organizacja powinna zdecydować o formie i zawartości poszczególnych dokumentów zgodnie z brzmieniem pkt GM1 ORA.GEN. 200(a)(5), przy zachowaniu zakresu wytycznych zawartych w pkt AMC1 ORA.ATO.230(a). Jednocześnie informuje się, iż na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Personel lotniczy – Certyfikacja ośrodków i rejestracja podmiotów zostaną umieszczone „listy kontrolne” w zakresie dokumentacji regulaminowej ATO, przygotowane w oparciu o nowe przepisy wspólnotowe.

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»