04.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Jakie dokumenty wymagane są do konwersji licencji do poziomu PPL/SPL/BPL?

 

W celu konwersji licencji wydanej w kraju trzecim do poziomu PPL/SPL/BPL należy dostarczyć do ULC następujące dokumenty:
• wniosek nr 20/LPL-1:
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2026&Itemid=593
• kserokopia konwertowanej licencji,
• ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie co najmniej klasy 2, zgodne z wymaganiami Part-MED,
• dokument potwierdzający posiadanie co najmniej 100 godzin czasu lotu w charakterze pilota na odpowiedniej kategorii statku powietrznego (zaświadczenie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem strony książki pilota (pierwsza i ostatnia – z podsumowanym nalotem),
• dowód wniesienia opłaty za wydanie licencji,
• dowód wniesienia opłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»