04.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Jakie dokumenty wymagane są do uznania licencji PPL bez uprawnienia IR?

 

 W celu uznania licencji do poziomu PPL należy dostarczyć do ULC następujące dokumenty:
• wniosek nr 29/LPL-1:
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2035&Itemid=593
• kserokopia uznawanej licencji,
• właściwe orzeczenie lotniczo-lekarskie, zgodne z wymaganiami Załącznika 1 do Konwencji chicagowskiej (ICAO),
• dokument potwierdzający posiadanie co najmniej 100 godzin czasu lotu w charakterze pilota na odpowiedniej kategorii statku powietrznego (zaświadczenie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem strony książki pilota (pierwsza i ostatnia – z podsumowanym nalotem),
• dokument potwierdzający spełnienie wymagań i warunków wstępnych do wydania uprawnienia(-ń) na klasę lub typ SP,
• dokument potwierdzający posiadanie wiedzy z zakresu przedmiotów: „Prawo lotnicze” i „Człowiek – możliwości i ograniczenia” (w przeciwnym przypadku należy wnieść opłatę za egzamin teoretyczny),
• dowód wniesienia opłaty za uznanie licencji,
• dowód wniesienia opłaty za egzamin praktyczny.

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»