04.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Czy osoba zamierzająca rozpocząć takie szkolenie (w celu otrzymania licencji zawodowej z uwzględnieniem praktyki odbytej w lotnictwie państwowym) może to zrobić na dotychczasowych zasadach?

 

Nie. Powyższe wynika bezpośrednio z brzmienia art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) stanowiącego o maksymalnym czasie obowiązywania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z późn. zm.), które regulowało w oparciu o swoją delegację z art. 104 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze m.in. kwestie dotyczące ITS i wygasło z dniem 19 marca 2013 r.


Jednocześnie ze względu oczekiwanie na podpisanie przez MTBiGM oraz opublikowanie w Dz. U. RP projektów rozporządzeń z art. 104 ust. 1 ww. ustawy – w sprawie licencjonowania personelu lotniczego oraz z art. 104 ust. 9 ustawy – w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym w celu uzyskania, wznowienia, utrzymania licencji i świadectw kwalifikacji, na chwilę obecną brak jest podstawy prawnej, która stwierdzałaby że osobą odpowiedzialną za stworzenie i przeprowadzenie ITS-u w ośrodku jest jego HT. Projekty ww. rozporządzeń znajdują się na finalnym etapie prac legislacyjnych i zostaną opublikowane w dzienniku Urzędowym RP w najbliższym czasie.


Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1178/2011 sporządzenie Raportu zaliczenia wiedzy i umiejętności oraz praktyki zdobytych w lotnictwie państwowym (wojskowym) wymaga ścisłej współpracy ULC z MON i zestawienia ww. z brzmieniem ww. projektów rozporządzeń.

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»