02.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Jak uzyskać licencję członka personelu lotniczego?

Uzyskanie licencji wiąże się z szeregiem czynności, które należy zaplanować i wykonać. W pierwszej kolejności należy znaleźć ośrodek szkolenia lotniczego, który poprowadzi Twoje szkolenie. Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego należy poddać się badaniom lotniczo – lekarskim, jeżeli ww. są wymagane. Ośrodek szkolenia lotniczego przeprowadza następnie szkolenie teoretyczne, a po jego zakończeniu wystawi rekomendację pozwalająca na przystąpienie do egzaminu teoretycznego, co do zasady odbywającego się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Rekomendację, wniosek o egzamin teoretyczny oraz dowód wpłaty za odpowiedni egzamin należy przesłać drogą pocztową do Urzędu bądź złożyć osobiście. O możliwości przystąpienia kandydata do egzaminu, ww. zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po zdanym egzaminie otrzyma zaświadczenie potwierdzające ten fakt, gdyż będzie ono potrzebne do przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Szkolenie praktyczne można rozpocząć już po zakończonym szkoleniu teoretycznym. Ukończenie szkolenia praktycznego pozwoli na przystąpienie do państwowego egzaminu praktycznego na licencję. Ośrodek, który prowadził szkolenie wystawi rekomendację do przystąpienia do tego egzaminu. Następnie należy znaleźć egzaminatora, który jest upoważniony do przeprowadzenia egzaminu państwowego na licencję, do której kandydat się szkoli.

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego, należy wnieść za niego opłatę. Dowód wniesienia opłaty należy przedstawić egzaminatorowi wraz z orzeczeniem lotniczo-lekarskim (jeżeli jest wymagane) oraz rekomendacją z ośrodka szkolącego.

Potwierdzeniem zaliczenia egzaminu praktycznego jest protokół z egzaminu, który kandydat otrzyma od egzaminatora. Protokół ten wraz z rekomendacją, opłatami, kopią badań i wnioskiem o wydanie licencji należy przesłać drogą pocztową do Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub złożyć te dokumenty osobiście. Gdy licencja będzie gotowa do odbioru, kandydat zostanie powiadomiony o tym fakcie sms-em lub pocztą elektroniczną. Miejsce odbioru licencji określa się we wniosku o wydanie licencji.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»