02.09.2013 Aktualizacja: 30.01.2020

Za co i gdzie wnosi się opłaty skarbowe?

Opłatę skarbową wnosi się do Centrum Obsługi Podatnika
m. st. Warszawy,
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
(właściwy organ podatkowy dla spraw prowadzonych w ULC)

Przelewem:
Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

z dopiskiem np. „opłata skarbowa za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów”

lub gotówką w kasie Centrum Obsługi Podatnika.

Najczęściej występujące opłaty skarbowe (na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - Dz. U. nr 225 poz. 1635):
•    potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (5 zł za każdą zaczęta stronę)
•    złożenie pełnomocnictwa (17 zł)
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej ustanowienie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.  Opłaty tej nie uiszcza się, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, rodzice, wnuki, dzieci czy rodzeństwo.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu pełnomocnictwa w ULC, a opłatę wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty. De facto zatem do ULC powinien co do zasady trafić dokument pełnomocnictwa + dowód wniesienia opłaty. Jednakże można dostarczyć dowód zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powstawania obowiązku zapłaty.
Opłatę wnosi się na konto Urzędu Dzielnicy Włochy w Warszawie.

W przypadku, gdy zostało ustanowione pełnomocnictwo notarialne ustawa o opłacie skarbowej nie ma zastosowania.
•    wydanie zaświadczenia (17 zł)
•    wydanie przez Prezesa ULC decyzji w oparciu o KPA, jeżeli wydanie takiej decyzji nie jest ujęte w wykazie opłat zawartych w ustawie prawo lotnicze (10 zł, opłata ta nie dotyczy decyzji wydawanych w oparciu o rozporządzenie 261/2004/WE – ochrona praw pasażera).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»