10.05.2019 Aktualizacja: 17.06.2019

Zgłaszanie przeszkód lotniczych

Informacja dotycząca zgłaszania przeszkód lotniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych z dnia 25 czerwca 2003 (Dz.U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.)

Informacje ogólne

Uregulowania prawne:

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.).

Posiadacz nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza, zgłasza Prezesowi i właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym informacje o przeszkodzie lotniczej.
W przypadku gdy osoba zgłaszająca nie jest posiadaczem nieruchomości na której znajduje się przeszkoda, proszę o dołączenie aktualnego upoważnienia od posiadacza

Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności:

 • stałe lub tymczasowe obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające, określone w przepisach w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska,
 • obiekty budowlane o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na polskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego,
 • obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części trudno dostrzegalne
  z powietrza na tle otoczenia z powodu ich barwy, położenia lub konstrukcji oraz inne naziemne obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, zlokalizowane w strefach dolotu do lotniska i odlotu, szczególnie w terenie pagórkowatym i górskim, uznane przez Prezesa lub przez właściwy organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym za przeszkody lotnicze.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

Informacje jakie powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

 • Określenie danych posiadacza przeszkody lotniczej, jego adres, numer telefonu, numer faksu,
 • Określenie rodzaju przeszkody lotniczej, w szczególności: komin, budynek, maszt,
 • Lokalizację przeszkody lotniczej, określoną nazwą miejscowości oraz za pomocą współrzędnych według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska oraz do 1 sekundy poza otoczeniem lotniska,
 • Mapę w skali 1:50 000 lub 1:100 000 w przypadku przeszkody lotniczej poza otoczeniem lotniska i w skali 1:25 000 lub dokładniejszej w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska, z zaznaczeniem lokalizacji tej przeszkody,
 • Wysokość przeszkody lotniczej powyżej poziomu terenu, z dokładnością do trzech metrów poza otoczeniem lotniska oraz do pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej, w odniesieniu do poziomu morza, z dokładnością do jednego metra poza otoczeniem lotniska i pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Opis oznakowania dziennego i nocnego,
 • Przewidywany termin ukończenia budowy przeszkody lotniczej o wysokości do 100 m powyżej poziomu terenu,
 • Przewidywane terminy osiągnięcia wysokości 100 m powyżej poziomu terenu i wysokości całkowitej, przy czym informacje te mogą być zgłaszane sukcesywnie,
 • Opis tymczasowego oznakowania przeszkodowego, jeżeli zostało ono zastosowane,
 • Potwierdzenie wykonania stałego oznakowania przeszkodowego.

***

W celu ułatwienia przekazywania wyczerpujących informacji o zgłaszanych przeszkodach lotniczych prosimy o skorzystanie z poniższego formularza zgłaszania przeszkód, który należy wypełnić według zamieszczonej w nim instrukcji. Współrzędne poziome przeszkód oraz ich wartości pionowe muszą być potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

Formularz zgłaszania przeszkód
xlsxplik do pobrania160.66 KB

Przykład wypełnionego formularza zgłaszania przeszkód

pdfplik do pobrania1.9 MB

FORMULARZ ZGŁASZANIA PRZESZKÓD NIE DOTYCZY DŹWIGÓW BUDOWLANYCH!

Sposób przekazania danych:

•    Kwestionariusz przeszkody lotniczej (aktualny plik .xlsx z linku powyżej)
•    Zdjęcie istniejącej przeszkody lotniczej
•    Operat geodezyjny (dziennik pomiarowy + szkic z pomiaru/kodowanie punktów pomiarowych)
Powyższe materiały należy skompresować (spakować) do pojedynczego pliku .zip oraz przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Po weryfikacji przesłanych danych przez Pracownika ULC oraz otrzymaniu informacji zwrotnej, należy przesłać oryginał podpisanego kwestionariusza na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»