07.05.2012 Aktualizacja: 08.08.2013

Jak tytułować przelew

 
Jak tytułować przelew – co wpisać jako tytuł wpłaty

W tytule wnoszonej opłaty lotniczej należy podawać obowiązkowo skróty zamieszczone w kolumnie 2 poniższej tabeli, odnoszące się do danej opłaty, wraz z właściwym opisem słownym, wyjaśniającym czego dotyczy dana wpłata, wg poniższego schematu:

•    Opłata dotyczy wydania licencji pilota samolotowego liniowego:
Tytuł wpłaty: tab. 1, cz. II + wydanie licencji ATPL(A)
•    Opłata dotyczy egzaminu teoretycznego na licencję pilota samolotowego liniowego:
Tytuł wpłaty: tab. 2, cz. I + egzamin teoretyczny na ATPL(A)
Pamiętaj też o dopisaniu swojego imienia i nazwiska (lub np. numeru licencji).
•    Opłata dotyczy rezerwacji znaków rozpoznawczych:
Tytuł wpłaty: tab. 1 cz. III + rezerwacja znaków SP-… … …

To co wpiszesz jako tytuł wpłaty musi identyfikować daną czynność z osobą lub firmą wnioskującą. Ma to szczególne znaczenie gdy np. firma wnosi opłatę za swojego pracownika. W takim przypadku wpłacającym jest firma, a w tytule wpłaty powinno znaleźć się nazwisko pracownika firmy. Takie rozwiązanie pozwoli przyporządkować opłatę do danej sprawy, dowód wniesienia opłaty zostanie prawidłowo i szybko dołączony do dokumentów sprawy, nie będzie potrzeby wyjaśniania kto za kogo zapłacił i w której sprawie.
 

Obowiązkowy wpis w tytule wpłaty

Tabela nr 1 - Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, licencje, certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia
Część I. Koncesje i zezwolenia
1.1. Koncesje

Tab.1 pkt 1.1

1.2. Zezwolenia

Tab.1 pkt 1.2

Część II Licencje i świadectwa kwalifikacji
2.1. Licencje i świadectwa kwalifikacji mechaników obsługi technicznej

Tab.1 Część II

2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego
Część III - Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty
3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego

Tab.1 pkt 3.1

3.2. Rejestracja statków powietrznych

Tab.1 pkt 3.2

3.3. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)

Tab.1 pkt 3.3

3.4. Zdatność do lotu statków powietrznych

Tab.1 pkt 3.4

3.5. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria

Tab.1 pkt 3.5

3.6. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

Tab.1 pkt 3.6

3.7. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw

Tab.1 pkt 3.7

3.8. Certyfikacja i rejestracja lotnisk

Tab.1 pkt 3.8

3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego

Tab.1 pkt 3.9

3.10.Certyfikacja usług lotniczych

Tab.1 pkt 3.10

3.11.Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych

Tab.1 pkt 3.11

3.12.Certyfikacja służb żeglugi powietrznej

Tab.1 pkt 3.12

3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty

Tab.1 pkt 3.13

Tabela nr 2 - Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami
Część I Egzaminy
1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

Tab.2 Część I

1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Część II Zaświadczenia oraz poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem
2.1.  Zaświadczenia i poświadczenia

Tab.2 Część II

Tabela nr 3 - Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym
Część I - Nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej

Tab.3 Część I

Część II - Nadzór nad eksploatacją lotnisk

Tab.3 Część II

Część III - Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, w tym nad posiadaczami certyfikatu AOC, AWC i AHAC

Tab.3 Część III

Część IV - Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu FTO, TRTO, CTO, CAPTO, FTD oraz MTO lub zatwierdzenia

Tab.3 Część IV

Część V - Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO, POA, CAMO

Tab.3 Część V

Część VI  - Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników

Tab.3 Część VI

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies