Kliknij, by wydrukować tę stronę

10.05.2019 Aktualizacja: 07.01.2021

Zgłaszanie przeszkód lotniczych

Informacje ogólne

Uregulowania prawne:
• Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970)

Zgłoszenia przeszkody lotniczej do Prezesa Urzędu, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych dokonuje:
• właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty albo osoba, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, w zależności od tego, kto faktycznie włada nieruchomością, na której znajduje się przeszkoda lotnicza;
• zarządzający lotniskiem albo jednostka organizacyjna zarządzająca lotniskiem wpisanym wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych albo wpisanym wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego, w którego granicach powierzchni ograniczających przeszkody znajduje się przeszkoda lotnicza;
• podmiot, który uzyskał pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności:
• wyższe niż wysokości określone przez wyznaczone powierzchnie ograniczające przeszkody;
• o wysokości od 100 m powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
• występujące w pasie drogi startowej bez względu na ich wysokość.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku. 

Informacje, jakie powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

• Określenie danych posiadacza przeszkody lotniczej, jego adres, numer telefonu, numer faksu,
• Określenie rodzaju przeszkody lotniczej, w szczególności: komin, budynek, maszt,
• Lokalizację przeszkody lotniczej, określoną nazwą miejscowości oraz za pomocą współrzędnych według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska oraz do 1 sekundy poza otoczeniem lotniska,
• Mapę w skali 1:50 000 lub 1:100 000 w przypadku przeszkody lotniczej poza otoczeniem lotniska i w skali 1:25 000 lub dokładniejszej w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska, z zaznaczeniem lokalizacji tej przeszkody,
• Wysokość przeszkody lotniczej powyżej poziomu terenu, z dokładnością do trzech metrów poza otoczeniem lotniska oraz do pół metra w otoczeniu lotniska,
• Wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej, w odniesieniu do poziomu morza, z dokładnością do jednego metra poza otoczeniem lotniska i pół metra w otoczeniu lotniska,
• Opis oznakowania dziennego i nocnego,
• Przewidywany termin ukończenia budowy przeszkody lotniczej o wysokości do 100 m powyżej poziomu terenu,
• Przewidywane terminy osiągnięcia wysokości 100 m powyżej poziomu terenu i wysokości całkowitej, przy czym informacje te mogą być zgłaszane sukcesywnie,
• Opis tymczasowego oznakowania przeszkodowego, jeżeli zostało ono zastosowane,
• Potwierdzenie wykonania stałego oznakowania przeszkodowego. 

W przypadku zgłaszania przeszkody lotniczej o charakterze tymczasowym (np. dźwigi) informacje zawarte są w zakładce:
https://ulc.gov.pl/pl/lotniska/4118-dzwigi-budowlane-w-otoczeniu-lotnisk

***

W celu ułatwienia przekazywania wyczerpujących informacji o zgłaszanych przeszkodach lotniczych prosimy o skorzystanie z poniższego formularza zgłaszania przeszkód, który należy wypełnić według zamieszczonej w nim instrukcji. Współrzędne poziome przeszkód oraz ich wartości pionowe muszą być potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

Formularz zgłaszania przeszkód
xlsxplik do pobrania160.66 KB
Przykład wypełnionego formularza zgłaszania przeszkód

pdfplik do pobrania1.9 MB

NIE DOTYCZY DŹWIGÓW BUDOWLANYCH!

Sposób przekazania danych:

• Kwestionariusz przeszkody lotniczej (aktualny plik .xlsx z linku powyżej);
• Zdjęcie istniejącej przeszkody lotniczej;
• Operat geodezyjny (dziennik pomiarowy + szkic z pomiaru/kodowanie punktów pomiarowych).

Powyższe materiały należy skompresować (spakować) do pojedynczego pliku .zip oraz przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po weryfikacji przesłanych danych przez Pracownika ULC oraz otrzymaniu informacji zwrotnej, należy przesłać oryginał podpisanego kwestionariusza na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»