Kliknij, by wydrukować tę stronę

26.09.2007 Aktualizacja: 15.12.2020

Wymagania dotyczące składanych dokumentów

 

Uprzejmie informujemy, że w momencie złożenia wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych należy wnieść opłatę lotniczą, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 180). Nie dopełnienie tej czynności może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE LOTNISKA

Podmiot występujący z wnioskiem o założenie lotniska winien złożyć, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) następujące dokumenty:

WPIS DO REJESTRU (art. 59 ustawy Prawo lotnicze)

Eksploatację lotniska można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk cywilnych.

Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk następuje na wniosek zakładającego lotnisko po sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu lub przez osoby przez niego upoważnione, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym i eksploatacyjnym określonym na podstawie ustawy, warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska oraz czy spełnione są wymagania określone w art. 55.

Do wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies