27.04.2021 Aktualizacja: 28.04.2021


W dniach 25-26 lutego 2021 r. odbyło się, zorganizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w formie video-konferencji, coroczne spotkanie z zarządzającymi lotniskami certyfikowanymi. Przedmiotem spotkania było omówienie wyników i wniosków oraz bieżących spraw w zakresie nadzoru nad lotniskami. Wydarzeniu towarzyszyło również pierwsze posiedzenie Krajowego zespołu bezpieczeństwa dróg startowych (Komitetu RST). 

Spotkanie otworzył Pan Michał Witkowski, Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu. Tematem przewodnim spotkania był projekt „Global Reporting Format”, czyli nowe podejście do raportowania o stanie drogi startowej.

Przedstawiciele Departamentu Lotnisk omówili prawny kontekst GRF oraz aspekty wdrożenia GRF na lotniskach unijnych, natomiast zaproszeni prelegenci przedstawili wystąpienia w następujących tematach:

  • GRF/RCR w służbach ATM (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej);
  • GRF w kontekście SES - Prevention of Runway Excursion / Predykcja RWYC/ Awionika (kontekst prac SESAR2020) (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej);
  • Zmiany w Instrukcji Operacyjnej Lotniska związane z GRF/RCR (Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Oddział w Pyrzowicach);
  • Przykłady raportowania, prace realizowane wraz z partnerami nad urządzeniami wspomagającymi podejmowanie decyzji przez DOPL (Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.)
  • Jeppesen / Boeing - w zakresie tworzenia i aplikacji GRF dla DOPL (Jeppesen Poland Sp. z o.o.);
  • Zmiany w Instrukcji Operacyjnej Lotniska związane z GRF/RCR w kontekście bezpieczeństwa (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”);
  • Stop bary jako sposób zapobiegania Runway Incursion. Aktualny stan na lotniskach, różnice w sposobach korzystania (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej);

Ponadto, uczestnicy przygotowali artykuły poświęcone prezentowanym zagadnieniom, z którymi będzie można zapoznać się w dedykowanym tematyce tegorocznego spotkania  numerze Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Prace Krajowego zespołu bezpieczeństwa dróg startowych będą kontynuowane w celu wypracowania spójnego systemu zarządzania bezpieczeństwem na krajowych lotniskach w kontekście bezpieczeństwa dróg startowych.

Poniżej udostępniamy prezentacje uczestników przedstawionych w ramach pierwszego posiedzenia:

pdfDZgieb_GRFzmianywdokumentacji_bezpieczenstwo.pdf1.64 MB

pdfGStanny_DKuc_JeppesenGRF.pdf987 KB

pdfGSwierzewska_Wdrażanie_GRF_na_lotniskach.pdf2.69 MB

pdfJNiewinski_SESAR2020aGRF.pdf1.37 MB

pdfJTrzoska_okreslanieRWYCC.pdf6.24 MB

pdfKDybowski_GRFwATM.pdf2.3 MB

pdfMRejfur_stopbary.pdf883.98 KB

pdfPCichon_GRFzmianywINOP.pdf1.22 MB

pdfRKita_Wdrożenie_GRF.pdf1.83 MB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies