Kliknij, by wydrukować tę stronę

02.12.2020 Aktualizacja: 14.01.2021

Uzyskanie certyfikatu LUC

Certyfikat operatora lekkich systemów bezzałogowych statków powietrznych (LUC)

3

ETAP I

O certyfikat LUC ubiegać się może osoba prawna.

Wniosek o certyfikat LUC lub o zmianę istniejącego certyfikatu LUC składa się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wzór wniosku znajduje się będzie udostępniony wkrótce.

ETAP II

Po dostarczeniu dokumentów do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, następuje ich analiza. Dokumenty powinny zawierać m.in.:

  1. W przypadku spełnienia wszystkich wymagań ULC określa warunki, jakimi obwarowane jest uprawnienie przyznane operatorowi systemu bezzałogowego statku powietrznego w certyfikacie LUC.

W ramach warunków zatwierdzenia ULC może przyznać posiadaczowi certyfikatu LUC uprawnienie do zatwierdzania swoich własnych operacji bez konieczności:

- składania do ULC oświadczenia o operacji;

- ubiegania się w ULC o zezwolenie na operację.

Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to posiadacza certyfikatu LUC z prowadzenia pełnej dokumentacji wykonywanych operacji.

  1. W przypadku braków w przekazanej dokumentacji pracownik Urzędu:
    1. informuje o tym wnioskodawcę telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej

lub;

  1. wystawia wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

Jeżeli w/w braki zostaną uzupełnione we wskazanym terminie następuje wznowienie procedowania dokumentu.

  1. W przypadku negatywnej analizy wniosku, np. gdy nie został ustanowiony i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem, pracownik ULC informuje o tym wnioskodawcę podając powody odmowy wydania certyfikatu LUC.

ETAP III

Po otrzymaniu certyfikatu LUC operator ma prawo wykonywać loty na warunkach i ograniczeniach wskazanych w wydanym certyfikacie LUC, przestrzegając wytycznych o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/947.

Informacje ogólne

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies