13.04.2021 Aktualizacja: 13.04.2021

Chcę zarabiać latając dronem - co powinienem zrobić?

Przepisy UE nie określają szczególnych warunków dla wykonywania lotów w celach „zarobkowych”. Wykonywanie lotów BSP uwarunkowane jest analizą ryzyka, odległością od osób i masą BSP.

Nowy podział na kategorie lotów związany jest z ryzykiem wykonywania operacji BSP względem osób znajdujących się na ziemi i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Kategorie lotów: 

  • Kategoria otwarta (OPEN): obejmuje operacje VLOS, niewymagające uzyskania zgody ani specjalnego zezwolenia. W tej kategorii można operować dronami o masie poniżej 25 kg,  do maksymalnej wysokości lotu 120 m nad terenem (lub ponad przeszkodą wyższą niż 120 m), gdzie ryzyko względem osób trzecich jest bardzo niskie. Kategoria ta zawiera trzy dodatkowe podkategorie lotów: A1-LOTY NAD LUDŹMI, A2-LOTY BLISKO LUDZI, A3-LOTY Z DALA OD LUDZI.
  • Kategoria szczególna (SPECIFIC): obejmuje operacje VLOS/BVLOS, wymagające uzyskania zezwolenia od właściwego organu z racji większego ryzyka względem osób trzecich (operacje, które przekraczają ograniczenia kategorii otwartej).
  • Kategoria certyfikowana (CERTIFIED): obejmuje operacje VLOS/BVLOS, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 oraz certyfikacji operatora i personelu. W tej kategorii wykonuje się operacje wysokiego ryzyka względem osób postronnych, jak np. przewóz materiałów niebezpiecznych.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies