Kliknij, by wydrukować tę stronę

17.02.2020 Aktualizacja: 07.06.2022

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91

link do rozporządzenia w wersji skonsolidowanej z 25 lipca 2021 r.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1139-20210725&from=PL 

wersja skonsolidowana obejmuje następujące zmiany:

Sekcja VII (art. 55-58) oraz załącznik IX poświęcone są bezzałogowym statkom powietrznym.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

(rozporządzenie stosuje się od 31 grudnia 2020 r.)

link do rozporządzenia w wersji skonsolidowanej z 4 kwietnia 2022 r.:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0947-20220404&from=PL

wersja skonsolidowana obejmuje następujące zmiany:

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz dotyczące personelu, w tym pilotów bezzałogowych statków powietrznych, oraz organizacji zaangażowanych w operacje wykonywane z ich użyciem.


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

link do rozporządzenia w wersji skonsolidowanej z 9 sierpnia 2020 r.:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0945-20200809&from=PL

wersja skonsolidowana obejmuje następujące zmiany:  

Rozporządzenie:

 

Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do przepisów rozporządzenia 2019/947 wprowadzone Decyzją Dyrektora Wykonawczego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 2019/021/R z dnia 09 października 2019 r., zmienione decyzjami 2020/022/R z 15 grudnia 2020 r. i 2022/002/R z 7 lutego 2022 r. (publikacja w języku angielskim)

link do decyzji oraz AMC i GM:

https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2019021r

https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2020022r

https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2020022r

AMC i GM opisują możliwe do zastosowania sposoby spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) nr 2019/947. Bezpośrednie zastosowanie proponowanych w AMC i GM zasad, metod oraz środków będzie najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem spełnienia wspólnotowych wymagań.

Wytyczne przygotowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) mają na celu przybliżenie możliwości zastosowania przepisów rozporządzeń, jednakże samodzielnie nie stanowią twardego prawa (nie tworzą samodzielnie praw i obowiązków dla podmiotów).

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała na swojej stronie internetowej dokument: Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Łatwo Dostępne Przepisy dla Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych – dot. Rozporządzenia (UE) 2019/947 oraz 2019/945) (publikacja w języku angielskim)

Link do wersji z września 2021 r.:

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu

Wersja z września 2021 r. uwzględnia:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies