02.09.2013 Aktualizacja: 02.09.2013

Czy statek powietrzny musi posiadać Świadectwo zdatności w zakresie hałasu (Noise certificate)?

Świadectwo zdatności w zakresie hałasu (świadectwo hałasu) potwierdza przeprowadzenie certyfikacji statku powietrznego w tym zakresie i spełnienie odpowiednich norm ochrony środowiska. Jest to warunkiem zarejestrowania statku powietrznego w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych oraz dopuszczenia go do użytkowania. Świadectwo to jest wystawiane przez nadzór lotniczy kraju, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.
Dokument ten powinien w czasie lotu statku powietrznego znajdować się na jego pokładzie – wymaganie to jest zawarte w Załączniku (Aneksie) 6 do Konwencji chicagowskiej „Eksploatacja statków powietrznych” (pkt 6.13 w części I, pkt 2.4.9 w cz. II i pkt 4.11 w cz. III) oraz w Załączniku 16 „Ochrona środowiska”, tom I „Hałas statków powietrznych” (pkt 1.4 w rozdziale 1).
    Poziom hałasu, podany w świadectwie, może być podstawą dla zarządzającego lotniskiem do wydania zgody na lądowanie (głównie w lotach międzynarodowych), jeśli na tym lotnisku obowiązują ograniczenia operacyjne dla hałaśliwych statków powietrznych oraz do obciążenia użytkownika tego statku opłatą hałasową w określonej wysokości. Jeśli brak jest tego świadectwa, wówczas użytkownik musi uiścić znacznie wyższą opłatę.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies