Żegluga powietrzna

Filtry
Tytuł Poprawiono
Jak zarejestrować nadajnik sygnału niebezpieczeństwa 406MHz? 02.09.2013
Jakie są zasady wykonywania lotów dla modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku? 02.09.2013
Czy na pokazy lotnicze organizowane dla publiczności na terenie, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi mniej niż 1000 wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa ULC? 02.09.2013
Czy istnieje możliwość wykonywania lotów na lotniskach, na których nie jest zapewniana służba ruchu lotniczego? 02.09.2013
Jakie przepisy określają wymagania dotyczące osłony meteorologicznej? 02.09.2013
Kto może zapewniać osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego? 02.09.2013
Co to jest osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego? 02.09.2013
Co to jest służba meteorologiczna? 02.09.2013
Z czego składa się Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych? 02.09.2013
Jakie są zadania Służby Informacji Lotniczej? 02.09.2013
Jakie obiekty budowlane należy oznakowywać (nocnie/dziennie)? 02.09.2013
Czy jest dostępny i gdzie można znaleźć formularz zgłaszania przeszkód lotniczych? 02.09.2013
Czy Prezes ULC może odmówić wpisania lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń? 02.09.2013
Czy przed wpisaniem lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych ULC przeprowadza kontrolę lotniczego urządzenia naziemnego? 02.09.2013
Jaki wniosek i kiedy zarządzający lotniczym urządzeniem naziemnym powinien wysłać do Prezesa ULC w celu wpisania jego urządzenia do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych? 02.09.2013
Na jakie konto i z jakim tytułem należy wnieść opłatę lotniczą za wpis LUN do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych? 02.09.2013
Czy wpis lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych podlega opłacie lotniczej? 02.09.2013
Kto inicjuje procedurę wpisania lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych? 02.09.2013
Co wchodzi w skład systemu dozorowania? 02.09.2013
Co to są pomoce radionawigacyjne? 02.09.2013
Jakie lotnicze urządzenia naziemne i w oparciu o jakie akty prawne podlegają wpisowi do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych? 02.09.2013
Co oznaczają skróty LUN i CNS? 02.09.2013
UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»