27.03.2020 Aktualizacja: 01.04.2020

Komunikat dla Personelu Lotniczego (lotnictwo ogólne, piloci, mechanicy)

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dniu 24 marca 2020 roku Prezes ULC zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odstępstwa w zakresie spełnienia wymagań pkt FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.940 i FCL.1025 Załącznika I oraz pkt MED.A.045 i MED.C.030 Załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym oraz pkt 66.A.40 Załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.


Odstępstwa te obowiązują do dnia 23 listopada 2020 roku, na zasadach określonych w załączonych decyzjach:

pdfExemption_ACW_-_PL_COVID-19.pdf1.24 MB

pdfExemption_CAW_-_PL_COVID-19.pdf979.34 KB


Odstępstwa adresowane są w stosunku do:

1. Pilotów zawodowych (CPL) oraz liniowych (ATPL) z licencjami Part-FCL wydanymi przez Prezesa ULC, uczestniczących w operacjach zgodnych z Częścią-ORO do rozporządzenia UE nr 965/2010;
2. Personelu pokładowego w stosunku do raportów medycznych zgodnych z MED.C.030 wydanych przez polskich lekarzy orzeczników medycyny lotniczej;
3. Lekarzy orzeczników medycyny lotniczej posiadający certyfikat wydany przez Prezesa ULC;
4. Centrów Medycyny Lotniczej posiadające certyfikat wydany przez Prezesa ULC.
5. Mechaników lotniczych posiadaczy licencji na obsługę techniczną statków powietrznych Part-66 wydanych przez Prezesa ULC.
Szczegóły dot. odstępstw znajdują się w załączonych obwieszczeniach.


Lotnictwo ogólne

Odstępstwo obowiązuje do dnia 26 listopada 2020 roku, na zasadach określonych w poniższej decyzji:

pdfExemption_CAW_2_GA-PL_COVID-19.pdf577.75 KB

Odstępstwo adresowane jest w stosunku do:


1. Pilotów z licencjami Part-FCL wydanymi przez Prezesa ULC, nieuczestniczących w operacjach zgodnych z Częścią-ORO do rozporządzenia UE nr 965/2012;
2. Kandydatów do uzyskania licencji oraz uprawnień w zakresie określonym decyzją.
3. Lekarzy orzeczników medycyny lotniczej posiadających certyfikat wydany przez Prezesa ULC;
4. Centrów Medycyny Lotniczej posiadających certyfikat wydany przez Prezesa ULC.


Jednocześnie informujemy, że Departament Personelu Lotniczego ULC ze względu na wyjątkową sytuację, na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego będzie akceptował wnioski ATO i DTO na stosowanie szkoleń za pomocą wideokonferencji w miejsce wymaganych zajęć w klasie.

 

Więcej informacji w zakładce COVID19 LPL


Egzaminy KSEJ


Uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną egzaminy KSEJ odbywają się w ograniczonym zakresie po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych pod nr. tel. +48 22 520 74 43.


Rejestr Personelu Lotniczego – wydawanie licencji

Rejestr Personelu Lotniczego ULC wznawia wydawanie licencji w Warszawie po dniu 1 kwietnia br. (w godzinach 9.00-15.00). Jednocześnie informujemy że świadectwa kwalifikacji oraz pierwsze wydania licencji (na czas trwania epidemii) mogą być wysyłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany na wniosku pod warunkiem przesłania stosownej prośby na adres:


Na stronie ULC w zakładce „Personel lotniczy” znajduje się podzakładka „COVID-19” ze stosownymi protokołami oraz wskazówkami.


Kwietniowa sesja egzaminacyjna


Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) kwietniowa sesja egzaminacyjna (IV 2020 r.) (egzaminy teoretyczne) zostaje odwołana.


ULC planuje w najbliższym czasie zgłoszenie do EASA odstępstwa w zakresie przedłużenia terminów ważności rekomendacji oraz na zdawanie egzaminów (zg. z FCL.025 lit. a(3) i b(2)), o okres w którym sesje nie będą się odbywały. Na chwilę obecną trwają uzgodnienia z EASA, co do treści odstępstw w zakresie egzaminowania oraz GA. Szczegóły ww. odstępstw zostaną opublikowane na stronie Urzędu, po potwierdzeniu informacji w tym zakresie. Decyzja dotycząca kolejnych sesji zostanie podjęta w oparciu o bieżącą sytuację i pojawi się na stronie Urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem.

---

Please be informed that due to the current epidemiological threat related to the spread of SARS-CoV-2 virus (COVID 19) on the territory of Poland, the examination sitting in April 2020 will be canceled. The Civil Aviation Authority is now in the process of working out the exemptions regarding examinations with EASA (time period specified in FCL.025(b)2 will be extended by the time period that equals the time during which the applicant was unable to access theoretical knowledge examinations). Details of the exemptions will be published on our website when information from EASA in this regard is confirmed. The decision regarding next sittings will be based on the current situation and will be published on the website in advance.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies