11.03.2020 Aktualizacja: 04.07.2021

Informacja na temat sesji egzaminacyjnych w ULC [aktualizacja: 2.07.2021 r.]

Sesja sierpniowa 2021
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 16-27.08.2021 r. w godz. 9.00-15.00 odbędzie się dodatkowa sesja egzaminacyjna.

O szczegółach sesji będziemy informować w kolejnych komunikatach.

***

Sesja lipcowa 2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z decyzją Kierownictwa, w sesji lipcowej, która odbędzie się w dniach 6-16 lipca br. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w dniach 13-14 lipca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, do egzaminów przystępować będą mogli również kandydaci bez rezerwacji. Sesja zaplanowna jest w godzinach 9.00-15.00
Kandydaci bez rezerwacji będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc na sali egzaminacyjnej.

Kandydaci posiadający rezerwację oraz osoby, dla których sesja lipcowa jest ostatnią, w której mogą wziąć udział, proszeni są o zgłaszanie się do rejestracji w miarę możliwości, do godziny 12:30.
Osoby bez rezerwacji przyjeżdżają na własną odpowiedzialność. Należy liczyć się z tym, że w przypadku braku wolnych miejsc na sali w dnaym dniu, przystąpienie do egzaminu będzie niemożliwe.
Kandydaci po przybyciu do ULC/PWSZ w Chełmie są zobowiązani do ustawienia się w kolejce na zewnątrz budynku i zachowania bezpiecznego odstępu od innych osób. Na terenie Urzędu/PWSZ w Chełmie kandydaci są zobowiązani do noszenia maseczek zakrywających nos i usta (również na sali egzaminacyjnej).

Dodatkowo przypominamy, że podczas rejestracji na egzamin, możliwe jest aktywowanie przedmiotów, których czas trwania nie przekracza czasu pozostałego do końca sesji w danym dniu.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 6 - 16 lipca 2021 r., w godzinach 9.00-15.00.
Rezerwacje zostaną uruchomione 28 czerwca 2021 r. o godz. 9.00.

Do egzaminów w sesji lipcowej będą mogły przystąpić wyłącznie:

• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja lipcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*

*Osoby w trakcie egzaminów - osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w lipcu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w lipcu, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, należy zgłosić się do ośrodka szkolenia w celu uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata złożone do Urzędu, zachowują ważność).

***

Jednocześnie informujemy, że w dniach 13 – 14 lipca 2021 r. w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55) odbędzie się sesja egzaminów teoretycznych na licencje:

• pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A),
• pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
• pilota śmigłowcowego rekreacyjnego LAPL(H),
• pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
• pilota szybowcowego SPL,
• pilota balonowego BPL.

Rezerwacje zostaną uruchomione 25 czerwca 2021 r. o godz. 9.00.
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 9:00 – 15:00

Do egzaminów w sesji lipcowej będą mogły przystąpić wyłącznie:

• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja lipcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*

 

*Osoby w trakcie egzaminów - osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w lipcu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w lipcu, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia należy zgłosić się do ośrodka szkolenia w celu uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata złożone do Urzędu, zachowują ważność).

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że sesja marcowa będzie trwała 3 tygodnie i odbędzie się w dniach 9-26 marca 2021 r., w godzinach 8.30 – 15.30.

Dokonanie rezerwacji na sesję będzie możliwe od 1 marca 2021 r., od godziny 9.00.

Do egzaminów w sesji marcowej będą mogły przystępować wyłącznie:

- osoby posiadające rezerwację,
- osoby, dla których sesja marcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział. Uwaga! Dotyczy osób, które są już w trakcie egzaminów.

• „Osoby w trakcie egzaminów” to osoby, które rozpoczęły już zdawanie egzaminów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji.

Nie dotyczy to osób, którym w marcu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, jeśli chcą rozpocząć zdawanie w marcu, muszą posiadać rezerwację.
• W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, należy zgłosić się do ośrodka szkolenia, celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata złożone do Urzędu, zachowują ważność).

***
Sesja lutowa 2021

informujemy, że w dniach 9-19 lutego 2021 roku odbędzie się lutowa sesja egzaminacyjna. Dokonanie rezerwacji na sesję będzie możliwe 25 stycznia 2021 r. od godziny 9.00.

Do egzaminów w sesji luteowej będą mogły przystępować tylko:
- osoby posiadające rezerwację,
- osoby, dla których sesja lutowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział.

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 8.30 – 15.30.

***

Sesja styczniowa 2021

Informujemy, że w dniach 12-22 stycznia 2021 roku odbędzie się sesja egzaminacyjna styczniowa. Dokonanie rezerwacji na sesję styczniową będzie możliwe w dniu 28 grudnia 2020 r. od godzinie 9.00.

Do egzaminów w sesji styczniowej będą mogły przystępować tylko:
- osoby posiadające rezerwacje,
- osoby, dla których sesja styczniowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział.

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 8.30 – 15.30.

Informujemy również, że system, w którym można dokonywać rezerwacji będzie miał nowy wygląd. Poniżej zamieszczamy instrukcję dokonywania rezerwacji.

pdfPlik do pobrania238.98 KB

***

Komunikat dotyczący sesji egzaminacyjnej w grudniu 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że planujemy przywrócenie egzaminowania od sesji grudniowej. Odbędzie się ona w zmienionej formule. Wiąże się to z wprowadzeniem pewnych zmian, ze względu na wcześniejsze decyzje.

W dniach 7-11 grudnia 2020 odbędzie się drugi tydzień sesji październikowej.

W tych dniach do egzaminów będą mogły przystąpić tylko:

- osoby, które rozpoczęły zdawanie w sesji październikowej w pierwszym tygodniu (w dniach 13-16 października 2020),

- osoby, które mają rezerwacje na drugi tydzień sesji październikowej,

- osoby, dla których sesja październikowa była ostatnią sesją, w której mogli wziąć udział,

UWAGA! Osoby, których sytuacja nie mieści się w powyższych punktach nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniach 7-11 grudnia 2020, bez względu na okoliczności.

Szczegóły dot. drugiej części sesji październikowej, która odbędzie się w dniach 7-11 grudnia 2020 r.

Przypominamy, że osoby, które przystępowały do egzaminów w pierwszym tygodniu sesji październikowej i nie zaliczyły któregoś z przedmiotów, nie będą mogły zdawać tego przedmiotu w drugiej części sesji październikowej. Zgodnie z przepisami w jednej sesji można jeden raz przystępować do danego przedmiotu.

Ponadto informujemy, że osoby, które posiadają rezerwacje na drugi tydzień sesji październikowej (widoczne w systemie jako rezerwacje na dni 7-11/12/2020 r.) zobowiązane są do uczestniczenia w sesji w dniach, na które posiadają rezerwacje. W inne dni nie będzie możliwości przystąpienia do egzaminu.

Osoby, które nie posiadają powyższej rezerwacji, a przystępowały do egzaminów w pierwszym tygodniu sesji październikowej otrzymają drogą mailową informację ze wskazanym dniem, w którym będą mogły przystąpić do egzaminu. Maile zostaną przesłane na adresy mailowe wskazane w systemie. Ze względu na dużą liczbę kandydatów, którzy planują udział w egzaminach, uczestniczenie w sesji w innych dniach poza wskazanymi w korespondencji mailowej nie będzie możliwe.

Jeżeli ktoś z Państwa podchodził do egzaminów w pierwszym tygodniu sesji październikowej i jego sytuacja egzaminacyjna umożliwia przystępowanie do egzaminów w drugim tygodniu sesji, a nie otrzyma maila w tej sprawie do dnia 30/11/2020 włącznie, proszony jest o kontakt pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniach 14-23 grudnia 2020 odbędzie się sesja grudniowa.

Rezerwacje na sesję grudniową będzie można robić od godziny 9.00 w dniu 23 listopada 2020. Zwracamy się z prośbą aby rozważnie dokonywać rezerwacji na sesję grudniową.

Do egzaminów w sesji grudniowej będą mogły przystępować tylko:

- osoby posiadające rezerwacje,

- osoby, dla których sesja grudniowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział.

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 8.30 – 15.30.

Ponieważ do sesji grudniowej mogą przystępować tylko osoby posiadające rezerwacje, nie będzie wskazana godzina, do której kandydaci mogą przyjechać na egzamin. Prosimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że na sali cały czas dostępna jest tylko połowa miejsc, a liczba kandydatów chętnych do przystąpienia do egzaminu jest bardzo duża. Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając przedział czasu wyznaczonego na zdawanie, zalecane jest przybycie na egzamin z wyprzedzeniem.

Przypominamy, że zgodnie z odstępstwami z dnia 9 listopada 2020, ważność zaświadczeń o ukończeniu szkolenia została przedłużona do 9 marca 2021. Tym samym osoby, które jeszcze nie rozpoczęły zdawania, a którym ważność zaświadczeń wygasała wcześniej, będą miały możliwość rozpoczęcia zdawania do sesji marcowej włącznie.

Mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19), w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Lotnicza Komisja Egzaminacyjna sugeruje, aby osoby, które zaplanowały zdawanie egzaminów w grudniu, dla których nie jest to jednocześnie ostatni możliwy termin lub których sytuacja nie wymaga zdawania sesji w grudniu - rozważyły zdawanie egzaminów w późniejszym czasie.

***

Zawieszenie październikowej sesji egzaminacyjnej

W związku objęciem Warszawy czerwoną strefą od 17 października 2020 roku informujemy, że egzaminy teoretyczne w drugim tygodniu sesji październikowej (19-23/10/2020) zostają wstrzymane. Zawieszona część październikowej sesji egzaminacyjnej odbędzie się w innym terminie, który zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.

Informacje z poprzedniego komunikatu dotyczącego przeprowadzania sesji w dodatkowym terminie pozostają wiążące. Czytaj więcej>>>

***

Referring to the below announcements, in connection with the announcement that Warsaw will be included in the red zone from 17/10/2020, we would like to inform you that theoretical exams in the second week of the October sitting (19-23/10/2020) are suspended. The suspended part of the October examination sitting will be held in an appointed date, which will be announced in a separate announcement. The information from the below publication regarding the holding of sitting at an additional time remain binding. Read more>>>

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem sesji na rok 2020 w dniach 13-23 października br. odbędzie się komputerowa sesja egzaminacyjna.

Egzaminy prowadzone będą w godzinach 8:00 – 16:00. Osoby z rezerwacją zapraszamy do godziny 12.00. Osoby bez rezerwacji będą zapraszane do rejestracji od godziny 12.30, pod warunkiem, że na sali będą wolne miejsca.

Utrzymany zostaje reżim sanitarny i dodatkowe zasady obowiązujące w sytuacji pandemii.

Ponownie przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz utrzymywania dystansu. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w ostatnim dniu sesji jest zawsze bardzo wielu chętnych chcących przystąpić do egzaminów. Wiąże się to z długim oczekiwaniem w kolejce, a nawet, w wielu przypadkach, brakiem możliwości wejścia na salę egzaminacyjną.

Należy wziąć pod uwagę ewentualne objęcie Warszawy czerwoną strefą, w takim wypadku sesja październikowa zostanie przerwana.

***

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem sesji na rok 2020, w dniach 15-25 września 2020 r. odbędzie się komputerowa sesja egzaminacyjna.
Podobnie jak w poprzednich miesiącach sesja będzie trwała od godz. 8.00 do 18.00. Osoby z rezerwacją zapraszamy do godziny 12.30. Osoby bez rezerwacji będą zapraszane do rejestracji od godziny 13.00, pod warunkiem, że na sali będą wolne miejsca.

Utrzymany zostaje reżim sanitarny i dodatkowe zasady obowiązujące w sytuacji pandemii. Ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zakrywanie ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu.

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w ostatnim dniu sesji jest zawsze bardzo wielue osób, które chcą przystąpić do egzaminów. Wiąże się to z długim oczekiwaniem w kolejce, a nawet w wielu przypadkach, brakiem możliwości wejścia na salę egzaminacyjną. Prosimy, aby planowali Państwo udział w sesji mając na uwadze powyższe, zwłaszcza w okresie pandemii.

Informujemy również, że od sesji w październiku 2020 roku egzaminy teoretyczne na licencje CPL, ATPL oraz uprawnienia IR, EIR, CB(IR) przeprowadzane będą w oparciu o aktualną wersję bazy pytań ECQB 7.0.

 

***

W związku z planowaną w dniach 9 – 19 czerwca 2020 roku sesją egzaminacyjną informujemy, że w zakładce egzaminy teoretyczne zostały opublikowane dodatkowe zasady zdawania egzaminów teoretycznych z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. Kandydatów prosimy o zapoznanie się z zaleceniami.

Przywrócenie egzaminów teoretycznych – sesja czerwcowa
Informujemy, że czerwcowa sesja egzaminacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 9 – 19 czerwca 2020 roku zgodnie z harmonogramem. Czytaj więcej >>>

 

Information on theoretical examination in June sitting
Please be informed that June sitting will be held from 9 until 19 of June as given in the sitting schedule for 2020. Read more >>>

 

***

Szanowni Państwo,

w ślad za informacją z dnia 10.03.2020 roku na temat wydarzeń planowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do końca kwietnia, odnosząc się do kwestii sesji egzaminów teoretycznych aktualnie prowadzonych w siedzibie ULC w 2020 roku, informujemy, że sesja marcowa (3-13 marca br.) zostanie dokończona – tj. zakończy się w piątek 13 marca br. pod warunkiem, że nie wydarzy się nic nieprzewidzianego.

Jednakże mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 (COVID 19) w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Lotnicza Komisja Egzaminacyjna sugeruje, aby w dniach 12 i 13 marca br. osoby, od których sytuacja nie wymaga, aby stawiły się na wspomnianej sesji rozważyły zdawanie egzaminów w innych terminach.

Mając na względzie powyższe, w dniach 12 i 13 marca br. przeprowadzane będą egzaminy jedynie w stosunku do osób posiadających rezerwacje oraz znajdujących się w wyjątkowych sytuacjach (tj. graniczne terminy, ostanie podejścia, dokończenie egzaminów do ATPL rozpoczętych w sesji marcowej).

W trosce o Państwa komfort w strefie ogólnodostępnej przed salą egzaminacyjną przygotowano środki higieny osobistej. Stosowane jest również cykliczne dezynfekowanie stanowisk komputerowych i wietrzanie sali egzaminacyjnej oraz rotacyjne rozsadzanie kandydatów, zaś personel LKE pracować będzie w jednorazowych rękawiczkach. Powyższe działania spowodują, że liczba osób, która będzie mogła wejść na salę egzaminacyjną będzie mniejsza, a co za tym idzie, nieznacznie mogą wydłużyć się kolejki osób oczekujących.

Co do ewentualnych dalszych zmian w planie sesji egzaminacyjnej na 2020 r. będziemy na bieżąco Państwa informować, gdyż sytuacja jest stale monitorowana.

Informacja na temat sesji kwietniowej (LINK)

Informacja na temat sesji majowej (LINK)

Informacja na temat sesji sierpniowej (LINK)


----------------------------------


Ladies and Gentlemen,


Following the website information of 10 March 2020 on the events planned by the Polish Civil Aviation Authority until the end of April, referring to the theoretical examination sessions currently conducted at the headquarters of the Civil Aviation Authority in 2020, please be informed that the March session (3 – 13 March) will be completed – i.e. it will end on Friday, March 13, provided that nothing unforeseen happens.


However, given the situation related to the spread of SARS-CoV-2 virus (COVID 19) on the territory of Poland, for the sake of your safety, the Aviation Examination Board suggests that on March 12 and 13. persons from whom the situation does not require that they come to the abovementioned sessions considered taking exams at some later date.


Due to all the above, on March 12 and 13 this year, exams will be conducted only for persons having reservations and facing exceptional circumstances (i.e. deadlines, last attempts, completion of ATPL examinations started in the March session).


Considering the need to secure your comfort, personal hygiene products are provided in the publicly available area at the examination room, regular disinfection of computer workstations and thorough ventilation of the examination room are carried out, as well as rotary seating of candidates is applied. Additionally, CAA examination staff will work with use of disposable gloves. The above actions will cause that the number of people who will be able to enter the examination room will be smaller, and thus the waiting queues may slightly increase.As for any further changes in the schedule of the 2020 examination sessions, we will keep you informed as the situation is constantly monitored.

Exam session in April (LINK)

Exam session in May (LINK)

Exam session in August (LINK)

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies