07.11.2019 Aktualizacja: 24.12.2019

Ocena stosowania rozporządzenia (UE) nr 376/2014

Komisja Europejska rozpoczęła proces oceny stosowania rozporządzenia (UE) nr 376/2014 w sprawie zgłaszania, analizy i działań następczych w odniesieniu do zdarzeń w lotnictwie cywilnym. W ramach powyższego procesu ocenione zostanie, czy i w jakim stopniu rozporządzenie osiągnęło swoje cele oraz identyfikowane będą ewentualne kwestie i wyzwania mające wpływ na jego stosowanie.Konsultacje społeczne stanowią część procesu gromadzenia danych prowadzonego w kontekście oceny wprowadzonych regulacji prawnych. Celem konsultacji jest zebranie opinii możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych stron na temat kwestii związanych z głównymi kryteriami prowadzonej oceny, tj.: stosowność, skuteczność, efektywność i wartość dodana wynikająca z rozporządzenia

Z początkiem listopada br. rozpocznie się 12-tygodniowa otwarta konsultacja społeczna (link do strony internetowej):
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2774573-0_en#plan-2019-5269

Kwestionariusz został przygotowany przez Komisję Europejską w podstawowym, nietechnicznym języku.
Zachęcamy do wcięcia udziału w ankiecie.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»