23.08.2019 Aktualizacja: 12.09.2019

Spotkanie konsultacyjne ws. Planu Skuteczności Działania na lata 2020-2024

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom projektu planu skuteczności działania dla Polski na trzeci okres odniesienia (lata 2020-2024). W spotkaniu, oprócz przedstawicieli ULC, uczestniczyli między innymi eksperci Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, portów lotniczych, przewoźników lotniczych oraz goście międzynarodowi, w tym m.in. przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (ang. International Air Transport Association - IATA), organu weryfikującego skuteczność działania (ang. Performance Review Body - PRB) oraz EUROCONTROL.

 

Spotkanie otworzył Pan Piotr Samson Prezes ULC, który przedstawił zgromadzonym uwarunkowania lokalne mające wpływ na kształt planu skuteczności działania na trzeci okres odniesienia, a w szczególności na wymierne wartości celów dla każdego obszaru.

DSCF0267

Eksperci ULC we współpracy ze specjalistami z PAŻP przedstawili i omówili propozycję celów dla kluczowych wskaźników skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla czterech obszarów: bezpieczeństwo, ochrona środowiska, przepustowość i efektywność kosztowa. Przedmiotem prezentacji były w szczególności uwarunkowania operacyjne, plany rozwoju służb żeglugi powietrznej oraz plany inwestycyjne, jak również uwarunkowania finansowe i wynikający z nich poziom kosztów niezbędny do zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości usług.

Do najważniejszych uwarunkowań lokalnych zaliczono:
• geopolityczne położenie Polski, w tym wpływ ruchu spoza Unii Europejskiej oraz duży wzrost ruchu lotniczego, znacznie przewyższający prognozy STATFOR w wariancie bazowym,
• obecną sytuację makroekonomiczną kraju, uwzględniającą warunki rynku pracy,
• projekt nowego Centralnego Portu Komunikacyjnego,
• współpracę z Menadżerem Sieci w ramach inicjatywy odciążającej najbardziej zatłoczone rejony europejskiej przestrzeni powietrznej, mającą na celu unikanie wzrostu opóźnień w Europie.

DSCF0243

W wyniku przeprowadzonych konsultacji opracowany zostanie projekt planu skuteczności działania dla Polski na trzeci okres odniesienia, który po akceptacji na szczeblu krajowym będzie przekazany Komisji Europejskiej do oceny.

***

Plany skuteczności działania są sporządzane na szczeblu krajowym przez krajowe organy nadzoru i zawierają między innymi wiążące krajowe docelowe parametry skuteczności działania (cele), koszty ustalone trasowych i terminalowych służb żeglugi powietrznej, ustanowione systemy zachęt, trasowe i terminalowe prognozy ruchu oraz informacje o znaczących inwestycjach.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»