06.02.2019 Aktualizacja: 06.05.2019

Seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego

Dziś (6.02) w Instytucie Lotnictwa odbywa się seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego, którego organizatorem jest Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Tematem spotkania, które zgromadziło aż trzystu słuchaczy z całej Polski są nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które weszło w życie 31 stycznia 2019 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży Urząd Lotnictwa Cywilnego zaplanował całodniowe seminarium podczas, którego zostaną omówione nowe przepisy. Eksperci z ULC oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) odpowiedzą na wszystkie pytania uczestników, wśród których są prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji badawczych oraz służb publicznych (m.in. Policji, Lasów Państwowych, Straży Granicznej).

 Uczestników seminarium powitali Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Michał Witkowski, Sylwester Wyka - Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa oraz Paweł Szymański - Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych w ULC.

Nowe przepisy i uproszczone procedury
Urząd Lotnictwa Cywilnego tworząc nowe regulacje wyszedł naprzeciw oczekiwaniom branży oraz dynamicznemu rozwojowi technologii bezzałogowych.

Najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa operacji lotniczych, dlatego Polska jako jedno z pierwszych państw na świecie wprowadziła regulacje dotyczące zasad wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem wzroku.

W rozporządzeniu określono zasady wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Do tej pory mogły być one wykonywane po zgłoszeniu wniosku oraz wyznaczeniu strefy powietrznej 90 dni przed planowanym lotem przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, obecnie będą mogły być wykonywane po uzyskaniu zgody wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zgoda będzie wydawana podmiotowi na okres 12 miesięcy. Operacje lotnicze będą mogły być wykonywane 7 dni po zgłoszeniu do służb ruchu lotniczego. Stworzono również możliwość wykonywania lotów ad hoc w zastosowaniach ratowniczych i związanych z bezpieczeństwem. Całość docelowo ma być oparta o system teleinformatyczny PAŻP zapewniający informację o lotach bezzałogowych.

W rozporządzeniu dopuszczono loty automatyczne (operacje, w której bezzałogowy statek powietrzny w sposób automatyczny realizuje start i lądowanie w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie, gdy operator pełni jedynie  zdalny nadzór nad operacją, zachowując możliwość niezwłocznego przejęcia zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym lub podjęcia innych działań na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznej). Loty automatyczne umożliwią wykonywanie m.in. rutynowych inspekcji o zaplanowanych godzinach na wyznaczonym obszarze bez ingerencji człowieka, wykorzystywanie nowych technologii, dostarczanie przesyłek itp.

Rozporządzenie wprowadza dodatkowy nadzór i certyfikację przez Urząd Lotnictwa Cywilnego podmiotów, które będą chciały wykonywać loty dronów poza zasięgiem wzroku.

Wprowadzone zmiany umożliwiają szerszy dostęp do świadectw kwalifikacji m.in. poprzez zniesienie limitu wiekowego, badań lotniczo-lekarskich oraz egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa w najpopularniejszej i najmniejszej kategorii dronów do 5 kg latających w zasięgu wzroku. Egzaminy będą  przeprowadzane w podmiocie szkolącym przez instruktora prowadzącego szkolenie. Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowej kategorii lotów – FPV (loty z widokiem z pierwszej osoby). Przepis ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników startujących w coraz bardziej popularnych zawodach z wykorzystaniem dronów.

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»