22.12.2016 Aktualizacja: 22.12.2016

Informacja dotycząca operatorów kontroli bezpieczeństwa

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina, iż zgodnie z § 33 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, operator kontroli bezpieczeństwa ma obowiązek przekazać Prezesowi Urzędu kopię certyfikatu potwierdzającego ukończenie ponownej certyfikacji niezwłocznie po odbyciu ponownej certyfikacji.

Jednocześnie Prezes Urzędu informuje, iż operator kontroli bezpieczeństwa jest obowiązany poddać się ponownej certyfikacji przynajmniej co 3 lata. Nieprzystąpienie do ponownej certyfikacji lub nieukończenie jej z wynikiem pozytywnym w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty upływu ważności certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wydanego przez Prezesa Urzędu lub dnia ukończenia z wynikiem pozytywnym ostatniej ponownej certyfikacji, skutkuje cofnięciem uprawnień w zakresie wykonywania kontroli bezpieczeństwa.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»