17.11.2016 Aktualizacja: 17.11.2016

14 lat działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Dzisiaj mija 14 lat działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Z tej okazji pragniemy przekazać najlepsze życzenia naszym klientom oraz wszystkim, dla których lotnictwo stało się częścią życia zawodowego lub pasją. Początki władzy lotniczej w Polsce sięgają 1919 roku. Wówczas uchwałą Rady Ministrów sprawy komunikacji lotniczej powierzono Ministerstwu Kolei Żelaznych, a kwestie lotnicze załatwiano wraz z innymi, będącymi w zakresie Wydziału Kolejek Wąskotorowych i Miejskich Ministerstwa Kolei Żelaznych. To już przeszłość. Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju lotnictwa w Polsce i na świecie, a lotnictwo ma własny organ administracji rządowej. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju lotnictwa i wszystkim sympatykom latania, również bezzałogowego za dotychczasową wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, i zachęcamy do dalszej aktywności w ramach podejmowanych inicjatyw.


Urząd Lotnictwa Cywilnego został powołany Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, po zniesieniu Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego oraz Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury. Pracownicy obu jednostek stali się pracownikami ULC. Od 12 lipca 2016 roku p.o. Prezesa ULC jest Piotr Samson.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Jego kompetencje określa art. 21 ustawy – Prawo lotnicze. Prezes Urzędu w tym zakresie wykonuje podstawową i niezbywalną funkcję organu administracji lotniczej i władzy lotniczej, polegającą m.in. na przyznawaniu  uprawnień, wydawaniu zgód i innych rozstrzygnięć w sprawach lotnictwa cywilnego na podstawie przepisów prawa lotniczego, przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów międzynarodowych. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych, Wiceprezesa ds. Transportu Lotniczego, Wiceprezesa ds. Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Urzędu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

tort3

tort

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»