13.06.2016 Aktualizacja: 14.06.2016

Informacja dotycząca zaliczenia wiedzy na poczet modułów obowiązujących do wydania licencji wg Part-66 zgodnie z rozporządzeniem 1321/2014

Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L362 z 17.12.2014, s. 1.) wprowadziło zmiany odnośnie przyznawanych zaliczeń na poczet egzaminów wiedzy podstawowej obowiązujących do uzyskania licencji wg Part-66. W stosunku do obowiązującego wcześniej rozporządzenia 2042/2003 wprowadzono dodatkowy pkt. 66.A.25 lit. c  stanowiący, iż: „Składający wniosek może wystąpić do właściwego organu o pełne lub częściowe zaliczenie egzaminów dotyczących wymagań z zakresu podstawowej wiedzy”.


Majac na względzie powyższe informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 roku:
-  wnioskujący  o przyznanie zaliczenia wiedzy powinien zaznaczyć tę informację na ostatniej stronie wniosku EASA Form-19 (dostępny w zakładce ULC- http://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/szkolenie-i-licencjonowanie-personelu-technicznego/wzory-dokumentow) w zaznaczonym akapicie: Ubiegam się o uznanie następujących zaliczeń (w stosownych przypadkach): …………………………………….
- wniosek o zaliczenie wiedzy na poczet modułów Part-66 (dostępny w zakładce ULC- http://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/szkolenie-i-licencjonowanie-personelu-technicznego/wzory-dokumentow.) zostanie anulowany.
- do Decyzji Prezesa ULC o przyznaniu lub nie licencji wg Part-66, na podstawie pkt. 66.A.405 ww. rozporządzenia dołączany będzie dokument informujący o przyznaniu zaliczeń.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 66.A.400 i 66.A.405 ww. rozporządzenia sporządzany jest Raport Uznania Wiedzy według którego przyznawane jest zaliczenie przez Organ, jak również można samodzielnie określić jakie moduły wiedzy podstawowej mogą zostać zaliczone. W ww. Raporcie ujęto wszystkie szkoły średnie i uczelnie, które przedstawiły swoje programy szkolenia celem porównania ich z zakresem obowiązującej wiedzy podstawowej przedstawionej w Dodatku I do Załącznika III (Part-66) ww. Rozporządzenia.

Kolorem zielonym zaznaczono moduły, które mogą zastać zaliczone na podstawie uzyskanej wiedzy w procesie wydawania licencji Part-66. Raport Uznania Wiedzy jest dostępny pod adresem: http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2015/3/

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»