30.05.2016 Aktualizacja: 30.05.2016

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka z europejskim certyfikatem

W dniu 25 maja 2016 r. po pomyślnie przeprowadzonym procesie konwersji Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat dla lotniska Rzeszów-Jasionka (EPRZ), zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

Certyfikat został wydany na czas nieokreślony.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia 139/2014 wprowadzony został nowy system certyfikacji lotnisk w państwach członkowskich UE. Istotą nowego systemu jest zapewnienie niezbędnej elastyczności w stosowaniu przepisów, która w sposób racjonalny pozwala uwzględnić specyficzne cechy i charakterystyki poszczególnych lotnisk, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w krajach UE. Do osiągnięcia celów określonych w rozporządzeniu 139/2014, niezbędne jest stosowania przez władze lotnicze krajów członkowskich UE ujednoliconych zasad, norm i procedur stosowanych podczas certyfikacji, a następnie podczas prowadzenia bieżącego nadzoru. Decyzję o wydaniu unijnego certyfikatu lotniska (po raz pierwszy lub w drodze konwersji certyfikatu krajowego) wydaje się na wniosek zarządzającego lotniskiem, po spełnieniu obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności wymogów zawartych w rozporządzeniu 139/2014.

Aktualnie Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. jest trzecim w Polsce (po Bydgoszczy i Krakowie) lotniskiem, które uzyskało certyfikat po spełnieniu wymagań UE. Do końca 2017 roku wszystkie krajowe porty lotnicze, które obsłużyły ponad 10 000 pasażerów rocznie przez kolejne trzy lata, powinny przejść proces konwersji certyfikatu.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»