14.03.2016 Aktualizacja: 14.03.2016

Seminarium poświęcone planowanym zmianom w przepisach dotyczących bezzałogowych statków powietrznych

W dniu 11 marca 2016 roku odbyło się organizowane Urząd Lotnictwa Cywilnego Seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z planowanymi zmianami w przepisach w obszarze lotnictwa bezzałogowego. Seminarium dedykowane było wszystkim osobom zainteresowanym problematyką wykonywania lotów UAV oraz szkoleniami, egzaminowaniem i licencjonowaniem operatorów bezzałogowych statków powietrznych. W seminarium odbywającym się na auli Uczelni Łazarskiego w Warszawie wzięło udział kilkaset przedstawicieli firm lotniczych zajmujących się bezzałogowymi statkami powietrznymi, posiadaczy świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych oraz osoby zainteresowane kwestią przepisów w zakresie bezzałogowego lotnictwa.


Seminarium otworzył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski, który podziękował za liczne przybycie i podkreślił, że przepisy zmieniane są dzięki aktywnej współpracy ze środowiskiem lotniczym. Wskazał, że Polska jako jeden z niewielu Państw ma dobrze funkcjonujące przepisy, które pozwalają na rozwój branży bezzałogowych statków powietrznych.

Podziękował również Uczelni Łazarskiego, szczególnie obecnemu na sali dr Mieczysławowi Błońskiemu Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji i jednocześnie Wiceprezydentowi ds. operacyjnych Uczelni Łazarskiego, za udostępnienie sali konferencyjnej dzięki czemu wszyscy zainteresowani tematyką seminarium mogli wziąć w nim udział. Dr Mieczysław Błoński również podziękował za wieloletnią owocną współpracę z ULC i wyraził nadzieję, że konferencja przyczyni się do zwiększenia świadomości o przepisach dotyczących bezzałogowych statków powietrznych.

Paweł Szymański, specjalista Urzędu Lotnictwa Cywilnego z zakresu bezzałogowych statków powietrznych powitał uczestników seminarium i wyjaśnił, że seminarium ma na celu przybliżenie obecnych przepisów i wskazanie zmian, które nastąpią w najbliższym czasie ze względu na dwa nowelizowane rozporządzenia dotyczące bezzałogowych statków powietrznych.

W pierwszej prezentacji zostały przedstawione aktualne zasady wykonywania lotów na podstawie ustawy prawo lotnicze oraz rozporządzeń wykonawczych. Pan Szymański wskazał różnice w podejściu do kwestii zasięgu wzroku w Polsce i np. Wielkiej Brytanii, wskazując, że polskie podejście jest zgodne z definicją ICAO. Dodał, że ocena zasięgu wzroku zależy od wielu czynników – pogody, umiejętności operatora i używanego sprzętu. Podkreślił, że to na operatorze ciąży konieczność zapewnienia bezpieczeństwa – nie tylko w przestrzeni powietrznej, ale również bezpieczeństwa osób i mienia na ziemi.

Zostały pokazane przykładowe filmy kolizji z ptakami, w celu zobrazowania jaki może być efekt zderzenia samolotu załogowego z dronem. Podkreślono, że nowoczesne bezzałogowe statki powietrzne pozwalają na nowe możliwości, które mogą generować nowe zagrożenia (obecnie nawet tańsze urządzenia mogą latać wysoko i poza zasięgiem wzroku operatora).

W dalszych prezentacjach przedstawione zostały zasady wykonywania lotów w podziale na loty rekreacyjne i sportowe oraz te wymagające posiadania świadectwa kwalifikacji.

Następnie przedstawiono sposób uzyskiwania uprawnień do lotów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Uczestnicy zostali poinformowani o publikacji programów szkolenia i biuletynu na stronie internetowej ULC. Poinformowano również, że aktualnie liczba wydanych świadectw kwalifikacji przez Prezesa ULC wynosi 2235, a liczba zarejestrowanych podmiotów szkolących w Polsce wynosi 23.

Następnie swoją prezentację przedstawił Pan Maciej Włodarczyk z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przedstawił sposoby zgłaszania wykonywania lotów w strefie kontrolowanej lotniska (CTR) w celu uzyskania warunków wykonywania lotów. Wskazał, że rozpatrywanie wniosku w PAŻP wynosi 3 dni, wskazał również, że w celu wykonywania lotów w Rejonie Ograniczeń Lotów (ROL48) ustalonym nad centrum Warszawy, obowiązuje konieczność przesłania wniosku do Biura Ochrony Rządu minimalnie w terminie 5 dni przed terminem wykonania lotu. Dodał, że zgoda w ROL może być wydana jedynie dla posiadaczy świadectw kwalifikacji.

Wskazał również na narzędzia dostępne na stronie PAŻP konieczne do sprawdzania stref przestrzeni powietrznej – mapy stref oraz Plan Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUO), który pokazuje zajętość stref, wysokości i godziny ich zajętości. Wskazał, że potrzeba uzyskiwania zgody na loty w przestrzeni ograniczonej (tzw. strefach R) zostanie zniesiona nowymi przepisami. Podał również statystyki dotyczące zgłoszeń lotów w CTR. W 2014 roku takich zgłoszeń było 970, w 2015 już trzy razy więcej.

Następnie zostały przedstawione zmiany do rozporządzeń, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie rozsądnego rozwoju branży. Zostały przedstawione najważniejsze zmiany w tzw. rozporządzeniu wyłączającym. Planowane jest między innymi zwiększenie masy startowej statków powietrznych podlegających rozporządzeniu z 25 kg do 150 kg. Wskazał na umieszczenie w rozporządzeniu zasad szczególnej ostrożności i zakazu zakłócania porządku publicznego. Podkreślił, że to branża musi uzyskać zaufanie społeczne. Jedną z nowości w przepisach jest wyłączenie od zasad dotyczących innych bezzałogowych statków powietrznych, tych ważących do 600 g. Po przedstawieniu zmian odbyła się aktywna dyskusja, podczas której wyjaśniane były wątpliwości oraz uszczegóławiane nowe rozwiązania. Szczegółowe informacje znajdują się w prezentacjach przedstawionych podczas seminarium dostępnych poniżej.

Na zakończenie seminarium Paweł Szymański poinformował o akcji latajzglowa.pl i poprosił uczestników konferencji o propagowanie akcji szczególnie wśród osób latających rekreacyjnie. Poinformował również o planach kontynuowania akcji w celu informacji o nowych przepisach.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami:

pdfBezzałogowe statki powietrzne w Polsce1.57 MB
pdfNowe przepisy UAV1.08 MB
pdfZmiany w przepisach krajowych2.22 MB

P1011724 2
P1011748 2
P1011754 2
P1011757 2
P1011761 2

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»