Kliknij, by wydrukować tę stronę

11.03.2016 Aktualizacja: 20.04.2016

Trzecie posiedzenie Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)

W dniach 9-10 marca 2016 r. w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie odbyło się  trzecie posiedzenie Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego  Bloku Przestrzeni Powietrznej  (Baltic FAB), któremu przewodniczyli przedstawiciele  ministerstw właściwych ds. transportu Polski i Litwy. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci  Urzędu  Lotnictwa Cywilnego, Polskiej  Agencji  Żeglugi Powietrznej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ich litewscy odpowiednicy.


Podczas spotkania dokonano m.in. przeglądu stanu prac wdrożeniowych w ramach Bałtyckiego FAB w oparciu o raport przekazany przez władze polskie i litewskie  Komisji Europejskiej w styczniu 2016 r., jak również przeglądu aktywności i prac władz lotniczych obu krajów w ramach komitetu koordynacyjnego krajowych władz nadzorujących (NSA Coordination Committee).

Przestawiono aktualne informacje nt. osiągniętych w roku 2015 przez kraje Bałtyckiego FAB wskaźników skuteczności działania w ramach realizacji Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2015-2019. Zarząd Bałtyckiego FAB odnotował m.in. wyjątkowo dobre wyniki PAŻP i Oro Navigacija w zakresie minimalizacji opóźnień w ruchu lotniczym. Jednocześnie strona polska przedstawiła informacje nt. znacznie niższej niż zakładana w w/w. Planie liczby jednostek usługowych (tzw. service units) w polskiej przestrzeni powietrznej w 2015 r., jak również istotnych odchyleń inflacji od pierwotnie zakładanych wartości i w związku z tym planowanej rewizji w/w Planu.


Kolejnym tematem ważnym dla przyszłości Bałtyckiego FAB była prezentacja wstępnego projektu strategii rozwojowej polsko-litewskiej inicjatywy, opracowanej przez Biuro Zarządzania Bałtyckim FAB (Baltic FAB Management Office) w oparciu o kierunkowe ustalenia wiceministrów ds. transportu Polski i Litwy podjęte w roku ubiegłym. Po analizie dokumentu, Zarząd podjął decyzję o jego skierowaniu do dalszych prac oraz przygotowaniu niezbędnych korekt i uzupełnień przez poszczególnych członków Zarządu, celem uzyskania dokumentu gotowego do prezentacji Radzie Bałtyckiego FAB jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r.

***

Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej  stanowią  strukturalny  i  organizacyjny komponent programu SES (Single  European  Sky - Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), przyczyniający   się  do stopniowej   integracji   systemu   zarządzania przestrzenią  powietrzną.  Aktualnie  rozwijanych  jest  9  inicjatyw  FAB: UK-Ireland  FAB,  Danish-Swedish FAB, Baltic FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South-West FAB.

IMG 0890 3

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»