22.10.2015 Aktualizacja: 04.11.2015

Projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze przekazany do dalszych prac legislacyjnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października 2015 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przesłany został projekt nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze (UC127) mający na celu dostosowanie prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej, opracowany po analizie uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Uwagi do projektu zostały zgłoszone przez 46 podmiotów, w tym 16 w ramach uzgodnień międzyresortowych i 30 w ramach konsultacji publicznych. Łącznie szczegółowej analizie zostało poddane przeszło 370 uwag i propozycji.

Urząd Lotnictwa Cywilnego odniósł się do wszystkich zastrzeżeń i sugestii co znalazło odzwierciedlenie w tabelach przesłanych do MIiR wraz z projektem. W dalszej kolejności projekt będzie poddany pracom legislacyjnym zgodnie z procedurą przewidzianą w uchwale Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). Ostateczna wersja projektu wraz ze stanowiskiem projektodawcy do zgłoszonych uwag zostanie zamieszczona na stronie Rządowego Centrum Legislacji – www.legislacja.rcl.gov.pl oraz stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.    

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»