11.08.2015 Aktualizacja: 11.08.2015

Istotne zmiany do rozporządzeń Komisji Europejskiej w zakresie techniki lotniczej (zdatności do lotu)

Informujemy, że zostały opublikowane następujące istotne zmiany do rozporządzeń Komisji Europejskiej z zakresu techniki lotniczej (nr 748/2012 z 3.08.2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących oraz nr 1321/2014 z 26.11.2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania):

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1039 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do prób w locie;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do złagodzenia wymagań dotyczących procedur obsługi technicznej statków powietrznych lotnictwa ogólnego.

Tekst tych dokumentów dostępny jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex, pod następującymi łączami bezpośrednimi:  2015/1039 i 2015/1088.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»