04.08.2015 Aktualizacja: 25.08.2015

Konsultacje publiczne EASA dotyczące ram prawnych operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ogłosiła konsultacje publiczne dotyczące ram prawnych w zakresie wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi. EASA dostrzega ogromny potencjał wzrostu branży bezzałogowych statków powietrznych, w tym możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. W celu zapewnienia bezpiecznego rozwoju tego najmłodszego sektora lotnictwa włącznie z poszanowaniem prawa obywateli do prywatności oraz ochrony danych osobowych, EASA otrzymała od Komisji Europejskiej zadanie opracowania ram prawnych dla bezzałogowych statków powietrznych oraz przedstawienia konkretnych propozycji regulacji dotyczących operacji niskiego ryzyka.

Propozycje te zawarte są w dokumencie konsultacyjnym. Konsultacje publiczne potrwają do 25 września 2015 r. po czym Agencja przedłoży opinię techniczną do Komisji Europejskiej.
Dokument konsultacyjny przedstawia trzy kategorie operacji dla bezzałogowych statków powietrznych:

-kategoria „Open” (małego ryzyka), w której bezpieczeństwo byłoby zapewnione poprzez ograniczenia operacyjne, zgodność ze standardami branży oraz minimalnymi zasadami operacyjnymi;
-kategoria  „Specific operation” (średniego ryzyka): operacje w tej kategorii autoryzowane byłyby przez krajowe władze lotnicze. Byłyby możliwie wspierane przez podmiot kwalifikowany po przeprowadzeniu analizy ryzyka przez operatora. Instrukcja wykonywania operacji powinna zawierać listę środków ograniczających ryzyko;
-kategoria „Certified” (wyższego ryzyka): wymagania w tej kategorii byłyby porównywalne z wymaganiami dotyczącymi załogowych statków powietrznych. Nadzór prowadzony byłby przez krajowe władze lotnicze (w zakresie wydawania pozwoleń, zatwierdzania operacji, obsługi, szkoleń, zarządzania ruchem lotniczym) oraz przez EASA w zakresie projektowania oraz zatwierdzania zagranicznych organizacji.

Ramy prawne będą obejmować przepisy europejskie dla wszystkich klas wagowych. Przepisy te zostaną wprowadzone przy okazji nowelizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 216/2008  z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE. Ramy prawne dotyczące bezzałogowych statków powietrznych będą częścią propozycji legislacyjnej w ramach strategii lotniczej, która zostanie zaprezentowana przez Komisję Europejską pod koniec  2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem konsultacyjnym oraz wzięcia udziału w konsultacjach.

easa drones

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»